EMNER

Fortællinger om et liv, der var

HIRTSHALS. Lokalhistorisk Selskab holdt lørdag på Hirtshals rådhus reception i anledning af udgivelsen af årbogen "Fra Egnens Fortid". Over en kop kommunal sponsoreret kaffe kunne skriftudvalgets formand, Svend Boye Pedersen, kort præsentere det vidtspændede udvalg af artikler, som årbogen 2002 består af. Og selv om der er skibe på såvel for som bagside, er der i den lille bog meget andet end maritim dokumentation. Især en artikel om Asdal Fattiggård vakte interesse hos flere af de knap 40 gæster, der deltog i receptionen på rådhuset. Ja, Ole Albæk gjorde i sit indlæg opmærksom på, at han endnu kun havde skimmet årbogen, var han var allerede fuld af lovord omkring netop den artikel. Han så frem til at læse en fortælling fra en fattiggård fra tiden før K.K. Steinckes sociallovsreform i 1933. En fortælling, der efter viceborgmesterens mening kan blive et særdeles brugbart stykke dokumentation, når kommunens skolebørn skal lære om velfærdssamfundets historie og udvikling. - Lokalhistorisk Selskabs årbog har som særkende, at den ikke fortæller "trendy historier" om alt muligt og umuligt, men præsenterer fortællinger om et liv, der var. Og et liv som jo oftest var både barskt og hårdt og levet i ydmyghed. I byrådet og i Hirtshals Kommune glæder vi os over, at der er nogen, der uden kommunal støtte tager sådanne initiativer og opgaver på sig. Bliv ved med det, så skal vi nok give kaffen, lovede Ole Albæk. schib