Socialforsorg

Fortalte om arbejde på krisecenter

Civitanklubber i arbejdstøjet.

Civitan klubberne i Sæby og Skagen har på Sæby fritidscenter afviklet det årlige seminar. Seminaret havde emnerne præsidentkursus og fælles projekter med foredrag og temadebat. Der var deltagelse af Pernille Hugger og Birthe Vinter fra Krisecenter for kvinder i Frederikshavn. De fortalte om deres arbejde på krisecenteret. Pernille Hugger er fastansat og Birthe Vinter er ulønnet frivillig hjælper. Et emne der gav en god debat samt et billede af hvor vigtigt især den frivillig hjælp er til krisecenteret. De kommende præsidenter for Civitan klubberne fik mange gode indslag om hvordan deres kommendearbejde kan tilrettelægges, så klubben kan fastholde medlemmerne, samt bidrag med nye pengeindbringende aktiviteter. Civitan Club Maria Sæby har siden juni sidste år solgt Civitan kalender år 2009 hvor overskuddet fra salget var øremærket til krisecenteret . På seminaret benyttede Civitan Club Maria lejligheden til at overrække Pernille Hugger og Birthe Vinter overskuddet fra dette salg, nemlig en check på 3.500 kroner.