Frederikshavn

Fortet

Bygningen er planlagt opført i beton over bakkeskråningen vest for Bangsbostrand, tæt ved Niels Juels kanoner. Tilkørsel skal ske fra Understedvej. I skitseforslaget er bygningen på 3000 etage-kvadratmeter. Byggeudgifterne er oprindelig budgetteret til 40 mio. kr. Grundideen er et kombineret museum og oplevelsescenter med hovedvægten på flådehistorie. Museumsdelen baseres på Søværnets samlinger af gamle våben. Fra bygningen på bakketoppen bliver der udsigt over byen og havet.

Forsiden