Fortiden kommer på plads

Udstyret med GPS, digitalkamera, målebånd og en firhjulstrækker besøger arkæolog over 4000 fortidsminder i Nordjylland

NORDJYLLAND:Han får set noget af Nordjylland, arkæologen Niels Haue. Han er netop blevet ansat af Nordjyllands Historiske Museum til at besøge samtlige fredede fortidsminder i Nordjyllands Amt. Det drejer sig om ialt 4340 fortidsminder. Derudover skal han en smut forbi en lille del af Viborg Amt, hvor 75 fortidsminder venter på at blive tjekket. Det er Kulturarvsstyrelsen, der har bestilt det nordjyske museum til at udføre det omfattende arbejde. Det er ikke første gang, de nordjyske fortidsminder bliver kontrollet. Første gang var i perioden 1873-1930, hvor Nationalmuseet foretog en landsdækkende registrering - eller berejsning, som det hedder i den verden. I 1937 trådte naturfredsningsloven i kraft, og de følgende 20 år var Nationalmuseets embedsmænd påny på tur rundt i landet for at kigge på fortidsminder. Den seneste berejsning fandt sted i 70'erne. Med sig i tasken, når Niels Haue tager ud og kigger på fortidsminder, er de gamle beskrivelser. Med dem i hånden ser han efter, om tingene stadig er, som beskrevet tidligere. I dag er turen kommet til Troldkirken, der ligger lige udenfor Sønderholm ved Nibe. - Nu er Troldkirken en langdysse, så ser jeg efter om højens dimensioner er, som de skal være. Er der det antal sten, der står i de gamle papirer. Og er alt nu som det skal være. Derudover har han et moderne stykke isenkram - en GPS - med i bagagen. Med den i hånden kan han ved hjælp af satellitter få de helt præcise koordinator, der viser, hvor fortidsmindet ligger. Udstyret var tidligere ikke helt så præcist, så det sker, at fortidsminderne i virkeligheden ligger et lidt andet sted end angivet i de gamle papirer. Han tjekker også, at landmændene respekterer den to meters dyrkningsfri zone, der er om alle fortidsminder. Man må med sin plov ikke komme nærmere foden af en gravhøj end to meter. Er det alligevel sket, går sagen videre til Nordjylland Amt. Der er også en regel om, at fortidsminder er omgivet af en 100 m beskyttelseslinie. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af arealerne inden for en afstand af 100 m fra fortidsmindet. Der må f.eks. ikke smides en bunke marksten, nedgraves dræn, bygges eller plantes læghegn indenfor linien. Niels Haue har regnet lidt på antallet af arbejdsdage og antallet af fortidsminder. - Det bliver rundt regnet til otte stykker om dagen. Så man får set nogle fortidsminder, konstaterer han.