Lokalpolitik

Fortiden påvirker prisen på byggegrunde

17 nye grunde i Sjørring ligger ovenpå værdifulde spor fra fortiden - og skal undersøges SJØRRING: Fortiden ligger lige under jordoverfladen flere steder omkring Sjørring. Et af stederne er i området ved Frejasvej, hvor Thisted Kommune planlægger at byggemodne udstykningens anden etape. Prisen hertil er sat til knap 4,6 millioner kroner for vejarbejderne og godt 250.000 kroner til kloakarbejder - begge beløb er uden moms. Indeholdt i beløbet til veje i den nye udstykning er 1.657.482 kroner, som skal bruges til arkæologiske undersøgelser i området, hvor der findes usædvanlig velbevarede fortidsminder. - Hvis udgiften til de arkæologiske undersøgelser skal lægges til salgsprisen for hver enkelt af de 17 grunde svarer det til, at den enkelte grund fordyres med 100.000 kroner, og det er et ganske stort beløb, siger Ole Westergaard (V), formand for kommunens udvalg for miljø- og teknik. derfor er der enighed om, at meddele en særskilt anlægsbevilling til de arkæologiske undersøgelser, som betales af en særskilt, kommunal konto til boligudstykninger. Efter de første skøn ville udgiften til arkæologiske undersøgelser i området løbe op i 2,2 millioner kroner. Når det har været muligt at klippe 600.000 kroner af beløbet skyldes det, at der tinglyses en begrænsning på det grønne område, som indgår i den nye udstykning. Herefter må der ikke graves dybere end 30 centimer i jorden på det grønne område, så fortiden her kan hvile i fred. De arkæologiske undersøgelser i området gennemføres i løbet af 2008. - De arkæologiske undersøgelser skal gennemføres, men erfaringerne fra tidligere udstykninger i Sjørring har vist, at der er store udgifter forbundet med det, siger Ole Westergaard (V), formand for udvalget for miljø og teknik. Han forklarer, at problemet ved udstykninger i Sjørring-området netop er de mange fortidslevn. - Vi kan ikke bare pege på et andet område at byggemodne - fordi vi så skal finde et helt andet sted end Sjørring. Men her er der efterspørgsel på byggegrunde, og den forsøger vi at imødekomme, siger Ole Westergaard. Når arkæologerne i løbet af 2008 har afdækket områdets fortid skal vej- og kloakarbejderne efter planen starte i 2009. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk