Fortiden skal fortælles

Kulturarvsstyrelsen vil sætte fokus på formidlingen af oldtidsminderne i landskabet

berømte fundsteder, som Rævemosen, hvor Gundestrupkarret blev fundet i 1891, skal via et nyt projekt formidles bedre til publikum, så de får en fornemmelse af oldtidens landskab. Foto: Grete Dahl

berømte fundsteder, som Rævemosen, hvor Gundestrupkarret blev fundet i 1891, skal via et nyt projekt formidles bedre til publikum, så de får en fornemmelse af oldtidens landskab. Foto: Grete Dahl

NORDJYLLAND:Fortiden findes ikke kun på museerne. Den kan i høj grad også ses i det danske landskab. Nu skal et nyt, stort projekt fra Kulturarvsstyrelsen sætte fokus på cirka 100 fortidsminder i hele landet og formidle den historie, de kan fortælle, til de besøgende. Blandt de udvalgte lokaliteter er både kendte steder som Lindholm Høje og Fyrkat og mindre kendte jættestuer, gravhøje og bopladser. Projektet er blevet en realitet takket være en donation på 15 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fonden har i forvejen støttet den nyindrettede udstilling Danmarks Oldtid, som åbnede på Nationalmuseet 16. maj. Formidlingsprojektet bliver et supplement til udstillingen. Bedre adgangsforhold Det handler ikke kun om at fortælle historien på en moderne og levende måde. Nogle af de 15 millioner kroner skal også gå til at forbedre adgangsforholdene til fortidsminderne, så de bliver mere tilgængelige. – Vi kan for eksempel forsøge at få tinglyst en trampesti hen over en mark og betale lodsejeren for det. Vi kan også henstille til, at der bliver lavet plejeplaner for fortidsminderne. Man kan i hvert fald håbe, at projektet kan være med til at åbne øjnene for, at der ligger noget spændende, siger arkæolog Thomas Roland fra Kulturarvsstyrelsen. Der er fortidsminder nok at vælge imellem i det danske landskab, så Kulturarvsstyrelsen er kommet på en svær opgave med at vælge ud. Foreløbigt er der lavet en liste med godt 80 lokaliteter, men enkelte kan ryge ud igen, og der kommer flere til. Ikke en kanon – Det bliver ikke en kanon for de 100 bedste oldtidsfund i Danmark, fastslår Thomas Roland. Der bliver nemlig i høj grad taget hensyn til at sikre, at der er både geografisk og kronologisk spredning på de steder, der vælges ud. – Vi skal for eksempel ikke kun have jættestuer med fra Sjælland. Så nogle af dem, der er valgt ud, er måske ikke Danmarks flotteste, men de ligger et sted, hvor der ikke er så mange, forklarer Thomas Roland. I Region Nordjylland er der foreløbigt valgt 20 fortidsminder ud, som der skal kæles for i løbet af de kommende år. Der er hele fire jættestuer fra yngre stenalder på listen. Fra jernalderen har arkæologerne i Kulturarvsstyrelsen blandt andet udvalgt hustomter på Skørbæk Hede og ved Østerbølle i det vestlige Himmerland. – Det er stort set kun i Nordjylland, hustomterne er bevaret, fordi der var hede, og så er de ikke blevet pløjet op. Hustomterne er selvfølgelig ikke så stor og spektakulær en oplevelse som at stå på højene i Jelling, men hvis sådan et område bliver renoveret og formidlet, så tror jeg, at det vil kunne give folk et andet blik på fortiden, siger Thomas Roland. Projektet går for alvor i gang efter sommerferien og er fastsat til at vare i tre år.