Lokalpolitik

Fortiden skal vi lære af, nutiden skal vi leve i og fremtiden skal vi tænke over

- Jeg hjælper gerne folk, når der beder om det - bare jeg kan, siger Søren Voss Jensen

LYNGSÅ: Hvad ville du have været, hvis ikke du var blevet VVS-mand? Læge - jeg ville have været kirurg. Men jeg tror evnerne var for små, og skolegangen for lang eller trang - jeg gik ud af fjerde mellem (svarer til 9. klasse i fag. Hvad er din styrke? Jeg har aldrig konflikter, fordi jeg har en evnen til at tale med de fleste mennesker. Jeg fortæller folk, hvordan jeg har det og jeg er konsekvent. Jeg har haft flere såkaldte adfærdsvanskelige mennesker ansat i mine firmaer, og det har jeg som regel kunnet håndtere godt. Men jeg trives på at sætte gang i debatten. Hvad er din svaghed? Jeg er for flink. Jeg vil gerne hjælpe så mange som muligt, når de beder om det, men det er jo ikke altid muligt. Jeg er ikke god til at sige nej. Hvad er dit politiske ståsted? Upolitisk - i hvert fald i kommunalpolitik. Så kan man nemlig stemme på tværs af hinanden og er ikke bundet af gruppepolitik. Kendetegnende for kommunalpolitikken i hvert fald Sæby er, at vi kan være meget uenige i salen, men bagefter, når vi tager en kop kaffe, er vi lige gode venner af dén grund. Hvad er det værste du ved hos folk? Utroværdighed. Hvad er det bedste du ved hos folk? Troværdighed. Hvad er den mest pinlige situation, du har oplevet? Det kan jeg ikke komme på! Det er jo ikke pinligt at invitere en dame ud, og så få nej - det synes jeg ikke. Det er så bare det! Hvad er den største forskel på mænd og kvinder? Den hænger forneden! Nej, i den tid jeg har levet har det ændret sig meget med kvinder og mænd - ligestillingsproblematikken kalder man det jo. Karrierekvinder får børn sent. Men kvinder er jo sat på jorden for at føde børn. Man siger også, at hvis mænd kunne føde børn, fik vi kun tre - vi ville ikke turde af føde børn! Så hvem er egentlig det stærke køn - jeg tror kvinder regerer mere end vi selv regner med. Og så er kvinder jo meget bedre til at markedsføre sig selv end mænd - kvinder har jo udstråling og er charmerende. Hvad har vi andre? Men jeg vil lige nævne, at rigtige mænd også kan græde! Hvad er din yndlingsbeskæftigelse, når du holder fri? Mit landbrug hér. (i baggrunden skryder et æsel fornøjet.Æselet har Søren - efter eget udsagn - for at styrke sin selvtillid - æslet hedder således ganske passende Stædighed!) Hvad er generelt dit forhold til andre mennesker? Enormt positivt - min kone siger altid: kan du ikke lade være med at komme i snak med alle, vi møder på vores vej. Derfor har jeg også en enormt stor bekendtskabskreds. Har du let ved at få venner? Ja, meget. Hvis du skulle leve dit liv om, hvilke ændringer ville du så foretage dig? Jeg tror, jeg ville gøre det samme igen - det er jo også gået rimeligt. Det med kirurgien havde måske ændret noget, selv om man ikke ved, om det havde været lykken - men ellers... Man var jo ret løssluppen som ung - de kan godt putte mig i æsken, jeg går ikke nysgerrig i graven. Hvordan er dit forhold til Gud? Fint, han ringer sommetider og spørger mig til råds. Han er den eneste mand, jeg har respekt for. Han er jo blevet en ældre herre og skal snart have. Men jeg vil prøve at slippe for at overtage butikken så længe som muligt. Jeg har for resten også læst den store billedbibel. Mange kommer først i tanker om at få en snak med præsten, når de ligger på deres yderste. Det bliver ikke aktuelt for mig. Derimod kan jeg ikke fordrage folk, der prædiker for mig. Jeg vil gerne lære noget - men ikke belæres! Hvad vil du helst huskes for? Min standhaftighed og konsekvens - jeg er hverken stædig eller kværulantisk. Jeg er lydhør - kattelemmen står altid åben. I begyndelsen havde jeg det svært i byrådet. Det var tilvænningen. For når du sidder som enebestemmende i syv firmaer, er du ikke vant til at skulle høre på 20 andres synspunkter hele tiden. Men det er demokratiets lod. Hvis du skulle tilbringe én uge alene på en ødegård, hvilke tre bøger ville du medbringe? Benny Andersen og Johannes Møllehaves "Det skal mærkes, at vi lever...", "Din egen dag er kort..." af Ellemann-Jensen og så ved jeg ikke med den sidste... Hvad er en god bog for dig? Man kan læse Bibelen som fanden gør, man kan læse romaner - men her har du tre erfarne folk, der har haft et langt liv. Det kan være fordybende læsning, måske tung - men man bliver klogere af det. Jeg sætter pris på en bog, der sætter mine tanker i gang. Hvad gør dig rigtig glad? Hvis andre er glade - det smitter. Hvad gør dig rigtig ked af det? Familie og bekendtes sygdom og død. Engang mistede vi otte på bare ét år. I " Livsens Ondskab" samler Tolderen på kommaer, jeg samler på begravelser og jeg har været med til 67 i mit voksenliv. I hvilken retning går din musiksmag? Ganske almindelig blandet radiomusik - men jeg kan ikke lide Sort Sol og Metallica! Er du god til at tilgive? Der er nogen, jeg kan tilgive, og nogen, jeg aldrig kan tilgive. For jeg kan blive så skuffet, når nogen bryder aftaler. Det glemmer jeg aldrig - så det kan jeg ikke tilgive. Men hvis nogen uforvarende kommer til at begå en fejl eller dummer sig, så kan jeg sagtens slå en streg over det. Bare jeg får en fornuftig forklaring. I det hele taget kan jeg godt lide fornuftige forklaringer. Hvad er din største præstation? Det må være min datter Mie på 30 år. Det er det allerstørste, der er overgået mig. Dét, der kommer derefter, er, at jeg har så været heldig med de ting, som jeg er gået i gang med.