Arbejdsmarked

Fortidigt billede

MOTORVEJSPLANER:Vi kan sagtens få en trafikal fremtid uden myldretid i Aalborg-området. Også uden nye milliardinvesteringer i broer eller tunneller og store nye vejanlæg. Fremtidens arbejdsmarked bliver nemlig sandsynligvis meget mere fleksibelt - uden faste arbejdstider og -steder. Og dermed uden større trængsel på vejene. Planerne om ny Limfjordsforbindelser bygger ifølge Vejdirektoratet på en trafikvækst på 25 pct. inden 2020. Men er denne vækst realistisk - og nødvendig? Alt tyder jo på at vi som samfund med hastige skridt er på vej væk fra industrisamfundet. Mange nordjyder behøver ikke længere møde kl. 7 eller 8 om morgenen og at arbejde otte timer samme sted. Serviceerhverv og vidensjob er i vækst. Arbejdstiderne skifter fleksibelt i takt med længere åbningstider og mere fleksibel service. Og mange nordjyder kan arbejde hjemmefra via ny teknologi. Ca. 60 pct. af alle danske virksomheder tilbyder ifølge Danmarks Statistik allerede i dag hjemmearbejde i varieret omfang. Endnu flere medarbejdere slipper dermed i fremtiden for at spilde så meget tid og energi på transport til og fra job. Hertil kommer, at vi får flere og flere ældre borgere uden for arbejdsmarkedet og den økonomiske lavkonjunktur kan også reducere fremtidens behov for trafik. Disse udviklingstendenser kan tage pusten ud af trafikvæksten og samtidig reducere myldretiden. Planerne om nye veje over Limfjorden bygger dermed på et fortidigt billede af et samfund, hvor trafikken vokser blindt og hvor næsten alle "stempler" ind til faste tider og på faste steder - og derfor oplever myldretider. Et moderne nordjyske arbejdsmarked kan sandsynligvis sagtens klare sig uden nye Limfjordsforbindelser - endog uden at opleve myldretider. Og så kan vi i stedet investere de seks milliarder i at dække andre og måske mere vigtige behov.