Fortielser

EU/GRÆNSER:Da Danmark 25.3. 2001 tilsluttede sig Schengen-aftalen, lovede man, at EU's ydre grænser var sikret mod uønsket indvandring. Det viser sig nu ikke at være tilfældet, og det har heller aldrig været meningen. Nu kommer sandheden frem, EU-landene skal fordele indvandrerbyrderne imellem sig. Schengen-aftalen kom, ligesom så meget andet i EU, kun i stand ved fortielser og halve sandheder.