Lokalpolitik

Fortjener også mere i løn

Valgkampen er skudt i gang.

Brian Andersen

Brian Andersen

Dansk Folkeparti lover plejepersonalet 5 mia. kr. ekstra i lønningsposen. Men hvad med vi andre offentligt ansatte, der halter langt bagud i løn i forhold til det private arbejdsmarked? Vi administrative i HK, som arbejder inden for alle fagområderne på de offentlige arbejdspladser. Vores rådgivere, som arbejder med de svageste grupper i samfundet, lægesekretærerne, der sørger for, at de syge får den rette tryghed og omsorg og bliver taget godt imod, byggesagsbehandlerne, som under stort pres formår at overholde tidsterminerne, vores HK’ere, som har ligget vandret i sommerferien, for at alle borgerne har fået deres blå og gule sygesikringsbevis, pas og kørekort. Skolesekretærerne, der sørger for, at uddannelsesområdet hænger sammen i forhold til børnene og forældrene. Tandklinikassistenterne, som sørger for børnenes sundhed. HK’erne, der sørger for økonomisk styring, planlægning, og at organisationen hænger sammen, samt at der udbetales korrekt løn. Og jeg kunne blive ved med at nævne alle de områder, HK’erne arbejder inden for og under et alt for hårdt arbejdspres, som gør, at sommerferien bliver brugt til at komme til hægterne for så igen at møde et alt for stort arbejdspres, når ferien er slut. Hvad med os, Dansk Folkeparti? Synes I ikke, vi fortjener en ekstra pose penge til en højere løn, så vi som minimum kan nærme os en privatansats løn. Foruden løn kunne jeg godt tænke mig, at de forskellige partier havde en plan for at ansætte mere personale inden for det offentlige, således at man kan undgå alt for mange kolleger, der bliver syge af at arbejde. Sygdom, som betyder tab af samfundskroner samt er en katastrofe for den enkelte og dennes familie. Samtidig kunne jeg godt tænke mig, at de enkelte partier tænker på, at der om seks år forsvinder 1/3 af HK’erne fra de offentlige arbejdspladser for at gå på efterløn og pension. Så der er et stort behov for et større elevindtag. Samtidig kunne jeg godt tænke mig, at politikerne taler pænt om og støtter det kvalitetsarbejde, vi laver som offentlige ansatte. Det kunne betyde, at flere af de unge syntes, det ville være attraktivt at få et job inden for det offentlige. Så nu det er valgkamp, ønsker jeg mig, at politikerne melder klart ud, at vi i HK skal have betydeligt mere i løn. Der skal ansættes flere, så arbejdsmiljøet kan opfylde den lovgivning, som politikerne selv har været med til at vedtage. Ansættelse af flere elever, så generationsskiftet kan iværksættes rettidigt. Samt en betydeligt mere positiv omtale af os offentligt ansatte og en opbakning til det høje kvalitetsarbejde, vi trods alt udfører hver eneste dag. Nu ved jeg godt, at politikere lover og lover før et valg. Så mit ønske skal også gå på, at man holder det, man lover. Det synes jeg absolut ikke har været kendetegnende for den nuværende regering. Strejkerne og arbejdsnedlæggelserne sidste år på de offentlige arbejdspladser samt elever i gymnasier og i folkeskolen dokumenterer, at regeringen er løbet fra deres løfter og ansvar.