Fortove også for handicappede

Den årlige halve million, der er afsat til gavn handicappede i Mariagerfjord Kommune ventes at blive afsat på teknik- og miljøudvalgets første møde i 2009.

I 2008 fik Mariagerfjord en tilgængelighedsplan, som udpeger en række indsatsområder til gavn for handicappede. Hvert år er der afsat en halv million kroner til formålet, og teknik- og miljøudvalget ventes på årets første møde at godkende anvendelsen af pengene for 2009. De går til at udjævne 69 fortovsramper, der er for stejle. Metoden går alle steder ud på at sænke kantstenene, så dårligt gående samt kørestols- og rollatorbrugere lettere kan forcere dem.