Lokalpolitik

Fortræning til budgetforlig

Ikke plads til bedre kommunal service

FREDERIKSHAVN:Hele byrådet mødes i dag på Scandic Hotel for at drøfte næste års budget. Men der stiger næppe i løbet af dagen hvid røg op fra hotellet som tegn på enighed om næste års kommunale indtægter og udgifter. Budgetseminariet sigter da også i højere grad på at få debatteret principielle spørgsmål og få afstukket den videre proces. Borgmester Erik Sørensen (S) tror dog på, at alle byrådets partier er indstillet på senere at nå til enighed, så budgettet lige som sidste år kan vedtages med samtlige stemmer. - Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen sige det modsatte, siger han. Han mener, den enstemmige budgetvedtagelse har været en gevinst for det politiske arbejde. - Det har givet arbejdsro. Vi har ikke hele tiden skullet snakke økonomi. Økonomiudvalget forberedte på sit møde i går budgetseminaret, bl. a. på baggrund af de forslag, der er kommet ind fra udvalgene, herunder de såkaldte omstillingspuljer. - Situationen er den, at vi ikke kan udvide servicen, uden vi skal skære et andet sted, siger borgmesteren. - Vi har skattestop, og vi har i forvejen et udgiftsniveau, som er i overkanten. Han vil ikke melde et sparemål ud i denne fase af forhandlingerne. - Hvis vi vil fortsætte med det udgiftsniveau, vi har i dag, så kan vi gøre det. Vi skal bare tære på bankbogen. Men det er en politisk afgørelse, om vi vil det. Vi går ikke fallit af den grund. Erik Sørensen pointerer, at budgetlægningen i Frederikshavn vanskeliggøres af, at borgernes indtægtsstigning halter efter stigningen i resten af landet og i landsdelen.