Forsikringsvirksomhed

Fortrinligt forsikringsår

AARS:Himmerland Forsikring, der har hovedsæde i Aars, kom ud af første halvår 2003 med sit hidtil bedste resultat. Før skat blev overskuddet på 16,5 millioner og efter skat på 11,5. - Det er meget tilfredsstillende og det bedste i selskabets historie, fastslår administrerende direktør Ole Færch. Det nordjyske forsikringsselskabs præmieindtægter er steget markant med 9,3 millioner kroner. Det skyldes ifølge Ole Færch flere ting. - Vi har haft en større tilgang af nye kunder, og en præmievarsling på ulykkesforsikringerne er begyndt at vise sin effekt. Forsikringsselskabet har i første halvår oplevet en lille nedgang i antallet af skader på de fleste områder - Desværre har vi set en uheldig udvikling i skadetallet på tyveriskader. Andre årsager til de pæne resultat er, at investeringsvirksomheden er steget fra 3,9 til 11,7 millioner kroner. Forsikringsselskabets gennemsnitlige egenkapital er på 269,4 millioner kroner, hvilket er omkring 17 gange lovens krav.