Fortrinsrettigheder til danskere

MENNESKERETTIGHEDER:Det kan nok være at NORDJYSKE Stiftstidende har taget de store bogstaver i anvendelse. MFere: Drop menneskerettighederne. Efter overskriften og lederen at dømme skulle man tro der var stillet forslag om genindførelse af tortur. At der er folketingsmedlemmer, der nu gør opmærksom på, at menneskerettighedskonventionerne, der blev vedtaget for over 50 år siden, i en tid, hvor der ikke var de store folkevandringer, som der er mulighed for i dag, trænger en revision, burde vel have tak i stedet for kritik. Nu gik man her og troede, at danske folketingsmedlemmer var valgte til at varetage Danmarks interesser, men må nu konstantere at en del af dem sidder med himmelvendte øjne, og erklærer, at de væmmes ved at nogen MFer mener at Danmark primært er for de danske borgere, der har medvirket til at opbygge vores nuværende velfærdssamfund, og den ellers så sympatiske folketingsformand mener, at forslaget har en dårlig signalværdi ude i den store verden. Hvad forkert er der i, at orientere omverden om at Danmark ikke er et tag-selv-bord for hvem som helst? Selvfølgelig skal menneskerettighedskonventionerne overholdes af lille Danmark. Men hvad med amerikanerne, der nu i over halvandet år har fængslet en dansk statsborger, uden denne har været stillet for en dommer? Og hvad med ham og alle de øvrige fanger i samme fængsel. Er de ikke efterhånden alle så psykisk nedbrudte, at dem kan man få til at tilstå hvad som helst? F.eks. vil de måske bestride at præsident Bush har opfattelsen: Vi alene vide hvad der tjener folket bedst. Men hvor er de samme politikere og NORDJYSKE Stiftstidende i denne sag? Når NORDJYSKE Stiftstidende svinger sig, i lederen, op til at sammenligne det fremsatte forslag med forholdene i 30ernes Tyskland, så burde de også nævne pressens og politikernes holdning i 40erne. Først blev befolkningen opfordret til at samarbejde med besættelsesmagten. Arbejdsløse blev nægtet understøttelse, hvis de nægtede at arbejde for tyskerne. Unge mennesker blev opfordret til at deltage i tysk krigstjeneste. Dem, der i starten saboterede besættelsesmagten blev af politikerne karakteriseret som terrorister. Som bekendt tabte Tyskland krigen. Hvad sker der så: Jo, "terroristerne" var nu blevet til heltemodige frihedskæmpere, og dem, der havde fulgt politikernes opfordring til at deltage i tysk krigstjeneste, de var nu blevet til landsforræddere, med det resultat at de nu blev gjort et hoved kortere. Jo, for de unge mennesker i 20 års alderen burde da vide, at det politikerne anbefalede dem, selvfølgelig ikke var noget, der skulle tages alvorligt. Når kultursammenstødene bliver en hverdagsbegivenhed, jeg skriver udtrykkelig når og ikke hvis, så er spørgsmålet: Kan vi så forvente at NORDJYSKE Stiftstidende og de politikere, der i dag forarges over, at vi er nogen, der er så formastelige at mene at vi gamle danskere skal have visse fortrinsrettigheder frem for de udefra kommende personer, der ikke har eller vil komme til at bidrage til det danske samfund med så meget som en krone, da vil foretage et tilsvarende hamskifte???