Fortsæt selv historien

Her er pluk fra Knudens første 40 år som beskrevet i jubilæumsskriftet fra 1970. Tidligere spejdere opfordres til at bygge videre på forløbet. 1931: Den største del af vort spejderarbejde foregik udendørs, og nogle af de ture, vi har de bedste minder fra, er traveturene i Rold Skov. Både sommer og vinter drog de store skove os, og der var ikke længe imellem vores besøg. 1933: Det var nogle mærkelige år, da spejderne blev erklæret for statsfarlige - i hvert fald blev det forbudt at bære uniform. 1943: Den store krig rasede videre. Modstandsbevægelsen voksede. Måske var brydningerne netop i 1943 størst danskerne imellem for eller imod sabotage. Heller ikke Knuden gik ram forbi. Knuden rystedes i sin grundvold. Den trofaste, dygtige og ivrige tropsassistent Niels Erik Vangsted, for hvem spejderlov og løfte var andet end tomme ord, var blevet skudt af tyskerne og skulle begraves fra Ansgar Kirke. Korpset nedlagde forbud mod, at der mødte spejdere op i uniform og med fane. Det gav anledning til den største krise i Knudens historie. 1947: To af Knudens spejdere deltog i verdensjamboreen i Frankrig. Gruppen fik den fane, man havde søgt Danmarkssamfundet om i flere år. 1958: For første gang i Knudens historie tog troppen udenlands på sommerlejr. Det blev til Norge, hvor der var venskabsjamborette. 1968: Endelig under eget tag. Hasseris Kommune stillede nyistandsatte lokaler til rådighed. Fra at være en gruppe i midtbyen, rykkede den under eget tag på Blegdalsgård i Hasseris.