Fortsætter med at sætte navne på chefer

VESTHIMMERLAND:Der er nu sat navne på en lang række afdelingsledere og souschefer i den nye storkommune. Forleden godkendte den politiske styregruppe navnene med det forbehold, at den kommunalbestyrelse, der vælges til storkommunen ved valget 15. november, skal godkende beslutningerne endeligt. I socialforvaltningen bliver Marianne Jensen, Aars, afdelingsleder for børn & unge, herunder handicap. Bjarni Hallson, Farsø, bliver afdelingsleder for social psykiatri, herunder misbrug. Stillingen som tilsynsførende med opholdssteder og plejefamilier opslåes ledig. I ældre- og handicapforvaltningen bliver Sonja Mogensen, Farsø, souschef og daglig leder af sekretariatet. Jytte Kærgaard, Aalestrup, bliver sundhedschef, Michael Storm Klausen, Løgstør, bliver udførerchef på ældreområdet, og endelig agter man at opslå stillingen som afdelingschef på handicapområdet. Jacob Drue Laursen, Løgstør, får stillingen som souschef og afdelingschef for arbejdsmarkedsafdelingen. Mary Kjær, Aars, bliver leder af borgerservice. I teknisk forvaltning bliver Bent Skovkær Hansen, Aars, souschef og afdelingschef for projekt- og forsyningsafdelingen. Jørgen Hansen, Løgstør, bliver beredskabschef og får ansvaret for havne og færger. Flemming Wendel Madsen bliver afdelingschef for driften af veje og parker samt materielgårde. I plan- og miljøforvaltningen bliver Thorkild Tange, Løgstør, afdelingschef i bygge- og planlægningsafdelingen. Stillingerne som afdelingschef i henholdsvis miljøafdelingen og natur- og vandmiljøafdelingen bliver slået op. Niels Laustsen, Farsø, bliver souschef i børne- og skoleforvaltningen og afdelingschef for uddannelses- og udviklingsafdelingen. Kirsten Jensen, Aalestrup, får ansvaret for skolerne, og Jens Erik Bangsgaard, Løgstør, bliver afdelingschef for pasningsordningerne. Endelig bliver Hans Jørgen Møller, Aars, chef for PPR/specialtilbud. I kultur- og fritidsforvaltningen bliver Else Berntsen, Løgstør, souschef og afdelingschef. Henriette Petersen, Løgstør, bliver souschef i IT, løn- og personaleforvaltningen og afdelingschef for løn og personale. Janne Dinesen, Aalestrup, bliver afdelingschef i HR-afdelingen. Stillingen som chef for IT-afdelingen bliver opslået. Endelig er der økonomisk forvaltning, hvor Flemming Jensen, Farsø, bliver souschef og afdelingschef i regnskabsafdelingen. Linda Binderup bliver chef i budgetafdelingen, og Hans Jacob Jensen, Løgstør, bliver chefkonsulent.