Skolelukninger

Fortsat aktuelt at privatisere

Borgmester glad for, at den statsejede planteskole får ny chance

TRANUM:- Det er glædeligt, at miljøminister Connie Hedegaard (K) har besluttet at fortsætte driften af den statsejede Fosdal Planteskole. Og det er dejligt, at medarbejderne nu har fået sikkerhed for, at planteskolen drives videre i hvert fald i to år, siger borgmester Mogens Gade (V). - Det er også dejligt, at den indsats, vi startede i en arbejdsgruppe for 14 måneder siden for at redde den lukningstruede planteskole, nu er lykkedes, tilføjer borgmesteren. Brug for realisme - Men vi skal også være realistiske. Hvis planteskolen skal bestå længere end de to år, er det nødvendigt at ændre bestemmelserne om, at den kun må sælge til staten, understreger Mogens Gade. Med statens reducerede behov for nyplantning og dermed mindre køb af planter er det nødvendigt for planteskolen også at sælge til private og andre offentlige myndigheder. Konkurrencedygtig - Jeg tror, vi fortsat skal overveje at få planteskolen privatiseret. Det er især nødvendigt, hvis ikke planteskolen med staten som ejer får udvidet sit salgsområde til også at omfatte private. Mogens Gade vurderer i øvrigt, at Fosdal Planteskole er konkurrencedygtig, ikke mindst efter, at den nu kan producere pesticidfri træer, der ikke er dyrere end konventionelle træer. Mogens Gade har skrevet til Miljøministeriet og medlemmerne af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg flere gange i forsøg på at redde planteskolen. Senest har han 13. december i et brev til miljøminister Connie Hedegaard og Folketingets miljøudvalg sendt et sidste nødråb. I brevet fastslår Mogens Gade, at kommunens redningsaktion for planteskolen desværre ikke ser ud til at lykkes. - Opgaven har ikke været let, men mulig at løse, hvis vi ellers var blevet mødt med den velvilje, vi havde håbet på dels fra Skov- og Naturstyrelsen, dels fra lokale investorer, skriver borgmesteren. På den lokale front er vi kommet langt. Vi har sikret anlægskapital, en fremtidig bestyrelse og en daglig leder. Driftskapitalen hænger stadigvæk, og her er det så, at der må lidt velvilje til fra politisk side, hedder det i brevet. Bred opbakning Mogens Gades ønske om politisk velvilje blev opfyldt, dog ikke på en måde, så planteskolen i første omgang kan overtages af et privat selskab. Beslutningen om, at Miljøministeriet fortsætter driften af Fosdal Planteskole, har fået bred opbakning fra Folketingets partier. Det glæder miljøminister Connie Hedegaard. - Miljøordførerne fra Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti har gjort en stor indsats i arbejdet med at finde løsningsmodeller og belyse konsekvenserne, hvis der skete en udfasning af aktiviteterne på planteskolen, siger Connie Hedegaard. Nu er vi enige om at fastholde nogle arbejdspladser i Brovst Kommune ved at fortsætte den statslige drift af planteskolen. Jeg er glad for, at løsnin-gen er blevet godt modtaget, både i Folketinget, hvor også De Radikale og Socialdemokraterne bakker op, og ikke mindst lokalt, tilføjer miljøministeren.