Lokalpolitik

Fortsat blæst om dæmning

Folketingsmedlem har rejst sagen overfor minister

RØDHUS:Miljøminister Connie Hedegaard (K) er nu blevet bedt om at tage stilling til spørgsmålet om den omdiskuterede dæmning i sommerhusområdet Hunetorp Klit. Det sker efter det lokale folketingsmedlem Mogens Nørgaard Pedersen fra Kristendemokraterne, har rejst spørgsmålet overfor ministeren. - At udlægge arealer som vådområder er ganske godt, men når man gør det ved at ødelægge et lovligt opført sommerhusområde, så går man for vidt, siger Mogens Nørgaard Pedersen, der har været ude og besitige området. Og i hans sind er der ingen tvivl om, at dæmningen er skyld i, at flere sommerhusejere døjer med deres sivedræn. Men Miljøminister Connie Hedegaard vil dog ikke tage stilling til, om dæmningen har nogen forbindelse med problemerne med drænsystemerne i området. Hun vil afvente en undersøgelse, som skal belyse, om naturgenopretningsprojeketet har medført forringede afvandingsforhold i sommerhusområdet og først herefter vil hun træffe afgørelse i sagen, men hun ligger dog op til, at hvis det viser sig, der er gener for sommerhusejerne, skal der peges på, hvordan problemerne kan løses. En udmelding som glæder grundejerforeningens formand, Benny E. Sørensen - for dæmningen er ikke blot til gene for sommerhusejerne, mener han. - Man påfører Pandbrugs forbrugere øgede kloafudgifter på grund af dæmningen, fordi det kræver øget pumpekapacitet til at pumpe vandet væk, siger han. Pandrups borgmester Flemming Jansen (V) har ingen kommentarer men vil afvente sagens gang og tager iøvrigt afstand fra den måde, grundejerforeningens formand har grebet sagen an på. - Han har grebet sagen hel forkert an i hans agressive stil overfor Pandrup Kommune, siger Flemming Jansen og henviser til, at Benny E. Sørensen og omkring 25 andre sommerhusejere mødte op til byrådsmøde og sang uden for byrådssalen. Midt i oktober ventes undersøgelsen af ligge klar.