EMNER

Fortsat børn på voksenafdelinger

Ingen akutpladser til unge under 18

NORDJYLLAND: Hvert år bliver en række børn og unge under 18 år i Nordjylland indlagt på afdelinger for voksne psykiatriske patienter. I fjor var tallet 28, og i år måtte 31 børn og unge gennem den oplevelse i årets første tre kvartaler. De fleste indlæggelser af personer under 18 år på voksenpsykiatriske afdelinger er ganske kortvarige. Derefter bliver de udskrevet eller flyttes over til Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling. Når børn og unge må opholde sig på afdelinger for voksne, så skyldes det, at Nordjyllands Amt ikke har nogen akut modtagefunktion for den aldersgruppe. Og det får amtet heller ikke, har amtsrådets psykiatri- og socialudvalg netop bekræftet. - Selvfølgelig kunne vi godt ønske os en sådan funktion, men i forvejen har vi meget svært ved at skaffe læger til psykiatrien. Samtidig kan vi se, at de fleste af disse indlæggelser er meget kortvarige, så derfor vil vi ikke bruge ressourcer på en sådan funktion, forklarer Bent Pedersen (S), der er formand for udvalget. Han hæfter sig også ved, at andre amter, der har betydeligt lettere ved at skaffe læger til psykiatrien - for eksempel Århus Amt - har stort set samme frekvens af børn og unge, der bliver midlertidigt indlagt på voksenpsykiatriske afdelinger. beukel