Lokalpolitik

Fortsat debat om plads

Lokalplan og indretning af plads afslører fortsat uenigheder

HIRTSHALS:Selvom lokalplanen for boliger og butik v/ Banegårdspladsen /Skagerakvej i Hirtshals i november på demokratisk vis blev endelig godkendt med 13 af byrådets stemmer mod fem, rumler uenigheder fortsat. Det kom til udtryk ved behandlingen af de to punkter på byrådsmødet onsdag, der kunne knyttes til lokalplanen, og ved et indledende indlæg fra handelschef Jens Brændgaard. Et punkt omhandlede, hvad Mogens Bjerre (S), formand for teknik- og miljudvalget benævnte som en mindre redaktionel ændring i lokalplanen omkring sløjfning af nogle carporte. - Dog fandt vi, at den bør forelægges byrådet, set i lyset af sidste byrådsmøde, sagde han. Kjeld Larsen (V) en af de fem modstandere, havde fundet nogle uklarheder i kommuneplanen, som han betegnede som forvirrende og uklare. Disse betegnede borgmester Knud Størup (UP) som hørende til småtingsafdelingen. Men han erkendte dog, at der på et kort, der skulle afgrænse områder for detailhandel, manglede et stort A. - Jeg håber, at vi ved revisionen i 2005 får sådanne ting på plads, var Ole Albæks (UP) kommentar. Det var alle vist enige i. Iøvrigt erklærede de fem modstandere sig fortsat som modstandere. Og da man lidt senere skulle behandle et punkt om frigivelse af midler til forskønnelse af pladsen foran banegårdsbygningen, meldte endnu en modstander af planerne sig. Lilly Dams-gaard (S) havde ikke været med i november og erklærede sig nu som modstander. Til gengæld ville Henrik Guldsø (DF) godt stemme for frigivelsen. - Nu er lokalplanen jo vedtaget, og så synes jeg også det er nødvendigt at gøre noget ved pladsen. Derfor kan jeg godt stemme for frigivelsen, sagde han. Jan Knudsen fik af borg-mesteren en belæring om demokratiets vilkår, da han spurgte, hvad der skulle til for, at et sådant punkt kunne tages op igen. - Som medlem af byrådet kan du altid få et punkt på dagsordenen. Men er noget vedtaget, kan vi jo ikke ændre beslutning hver anden uge, sagde Størup bl.a. Inden byrådsmødet gik i gang, blev tilhørerne som vanligt spurgt om de havde nogle spørgsmål. Det benyttede handelschef Jens Brændgaard sig af, idet han oplæste en hilsen fra handelstandsforeningens bestyrelse. En hilsen, hvori foreningen erkendte, at den måske havde sovet i timen tilbage i 1998, men også en hilsen hvor man meget ind-trængende opfordrede byrådet til at centrere handelslivet om byens centrum bl.a. ved i hvert fald at udskyde planerne for byggeriet på bangegårdspladsen.