Fortsat fald i kontanthjælp og sygedagpenge

FREDERIKSHAVN:Den positive trend fra 2004 på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet i Frederikshavn fortsætter i år. - Den øgede beskæftigelse i Frederikshavn giver sig omgående udslag, konstaterer formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Jørn Larsen (S). I Januar er antallet af kontanthjælpsmodtagere bragt ned på 952 mod det forventede antal på 979. Det er sket til trods for en forholdsvis stor nettotilflytning på 71 kontanthjælpsmodtagere i samme periode. På sygedagpengeområdet har der været et fald i antallet, omregnet til helårspersoner, fra 550 i januar 2004 til 473 i januar 2005. Faldet ses på sager, der varer over fire uger. Mellem fem og 52 uger har faldet været på 9,7 pct., og i sygedagpengesager, der har strakt sig i mere end et år, 27,1 pct. I januar er samtidig etableret 37 nye virksomhedspraktikker, hvilket er det højeste antal pr. måned, siden den månedsopdelte statistik blev indført i august 2004. Det er små virksomheder, der står bag hovedparten af de praktikpladser, som private virksomheder tegner sig for.