Fortsat fokus på de ældres sundhed

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Der skal fortsat være fokus på sundhedsindsatsen på ældreområdet, og der er fokus på de svageste grupper af de ældre. Det mener socialudvalget i Brønderslev Kommune, der har behandlet sundhedspolitikken. Udvalget forudsætter, at sundhedsudvalget fremsætter ønsker til budget 2009 om en pulje til fremme af initiativer til sundhedspolitikken. Ole Jespersgaard (S), der er formand for socialudvalget, understreger, at det er vigtigt, at der tænkes på de ældre. - Med hensyn til unge, har man fritidsguider, siger han. Sundhedsudvalget har foreslået, at der afsættes en pulje for 2009 på seks kroner pr. borger til fremme af initiativer i sundhedspolitikken. - Seks kroner rækker ikke langt, siger Ole Jespersgaard, der mener, at der er behov for flere penge til de ældre. Sagen er en følge af byrådets beslutning om en sundhedspolitik. Der er udpeget en række indsatsområder, og politik for disse områder er nu udarbejdet af forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, som har været nedsat. Hver indsatsområde er opdelt i politikformulering, oversigt over nuværende initiativer samt forslag til nye. Udover beskrivelsen af indsatsområderne er der nu også tilføjet en oversigt over arbejdets metode. Derudover er der foretaget sproglige rettelser i forhold til det oprindelige udkast. I beskrivelsen af nuværende aktiviteter i sundhedspolitikken indgår forebyggende aktiviteter, som for tiden støttes af sundhedscenterprojektmidler.