Fortsat garanti for tag over hovedet

AALBORG: De seneste år har Aalborg Kommune garanteret samtlige unge, som kommer til byen for at studere, tag over hovedet fra den dag, der starter på studiet. Den ordning fortsætter. Sidste år var der ialt 35 unge, som tog imod kommunens tilbud, fordi de overhoedet ikke kunne finde andet at bo i. I 2001 var det lidt flere. I fjor blev de unge indlogeret i beredskabscentrets bygninger i Rørdal eller på det tidligere plejehjem Bøgelund i Gunderup. Tidligere har også nogle amtslige bygninger i Vodskov og vandrerhjemmet indgået i nødplanen. - Tilbudet gælder kun i de situationer, hvor alle øvrige muligheder er udtømte. Når der hverken er ledige ungdomsboliger eller private lejemål tilbage, forklarer Eigil Johansen, leder af Aalborg Kommunes centrale boligformidling for unge (AKU). Tag-over-hovedet garantien er beregnet på, at de unge skal finde en varig bolig senest efter tre-fire måneder. Det er også hidtil lykkedes for alle. Sidste år flyttede den sidste 15. oktober - altså halvanden måned efter studiestart. mons