Lokalpolitik

Fortsat godt samarbejde i byrådet

Per Halsboe-Larsen forsikrer, at opgaverne løses trods tid med store avisoverskrifter

FJERRITSLEV:- Siden sidste grundlovsmøde har lokalpolitikken i Fjerritslev været præget af en del avisoverskrifter. Disse skygger over, at der fortsat er et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen, og at vi løser de opgaver, der skal løses. Sådan sagde Fjerritslevs viceborgmester, socialdemokraten Per Halsboe-Larsen, da han i går var en af fire talere på grundlovsmødet i Lystanlægget. Viceborgmesteren, der også er socialudvalgsformand, omtalte et spændende år. - Der er taget hul på en ny helhedsplan for kommunens udvikling, hvor pensionsreform, "fritvalgsordningen", renovering af børnehaver og skoler er påbegyndt, hvor mange initiativer til nybyggeri så småt tager form. Vi kan glæde os over flere tiltag til gavn for de svageste på arbejdsmarkedet, sagde han. Debatten om Plejehjemmet Solgården berørte han også: - Den er endt med en beslutning om at bygge etape 2 efter den plan, der var vedtaget i juni 2001. Det var der nogen protest og debat om, men kommunalbestyrelsen inklusiv den socialdemokratiske gruppe mener fortsat, at vi har valg den bedste og driftsmæssigt billigste løsning til gavn for de ældre, sagde Per Halsboe-Larsen. Han glæde sig over en svag fremgang i befolkningstilvæksten, men desværre er der også en betydelig nedgang i antallet af arbejdspladser. - Her ser den socialdemokratiske gruppe en udfordring af de helt store. Vi skal gøre, hvad der er muligt for at tiltrække nye arbejdspladser, så vores skattegrundlag ikke udhules. Vi skal i Fjerritslev Kommune fastholde vores service, beholde vore institutioner og kulturliv - vi kender alle truslerne mod Fjerritslev Gymnasium og Han Herred Naturcenter. På sigt er det med til at gøre os attraktiv som bosætningskommune og holde liv i vores erhvervsliv. Det kræver også engagement af den enkelte borger. Tag del i de kommende debatter. Giv jeres besyv med. Det skal også siges på en grundlovsdag, understregede Per Halsboe-Larsen. Han berørte også forhandlingerne om næste års økonomiske betingelser for amter og kommuner. - Regeringen har som ventet sat sig tilbage med korslagte arme og udviser meget lidt forståelse for den ekstremt trængte situation, som de fleste amter og kommuner befinder sig i.