Fortsat historisk lavt antal asylansøgninger

Styrtdyk i tilladelser til familiesammenføring fortsætter også

NORDJYLLAND:Antallet af udlændinge, der søger til Danmark for at få asyl, holder sig fortsat på et historisk lavt niveau, og samtidig fortsætter antallet af tilladelser til familiesammenføring det kraftige fald, der satte ind og har varet ved siden efteråret 2001. Det viser friske tal, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Ifølge opgørelserne var der i juli, august og september i år 1103 personer, der søgte om asyl i Danmark. Det er 19 personer flere end i andet kvartal i år, men da der i det kvartal var tale om et historisk lavt antal asylansøgere i Danmark, er der fortsat tale om et meget lavt niveau. Til sammenligning kan nævnes, at det kvartal i det nye årtusinde, hvor flest asylansøgere søgte mod Danmark, var fjerde kvartal i 2000. Da søgte 3674 personer asyl i Danmark, og dermed ligger antallet nu på under en tredjedel af niveauet for blot tre år siden. Ifølge Danmarks Statistik er det inden for de seneste tre måneder hovedsageligt personer fra Serbien-Montenegro, Somalia og Afghanistan, der har søgt asyl i Danmark. De tre nationaliteter tegner sig for 38 procent af samtlige kvartalets asylansøgninger. Bulgarsk stigning Ser man på udviklingen i antallet af asylansøgere fra enkelte lande, er det måske lidt overraskende, at et europæisk land som Bulgarien er med på listen over nationaliteter, som på det seneste har haft en betydelig stigning i antallet af personer, der søger asyl i Danmark. En ting er imidlertid at søge asyl i Danmark. Noget andet er også at få de danske myndigheders tilladelse til at få realitetsbehandlet asylansøgningen. Hvad det angår, er der fortsat færre og færre, som får bevilget en realitetsbehandling af ansøgningen. Eller sagt omvendt bliver flere og flere umiddelbart afvist, fordi ansøgningen vurderes at være åbenbar grundløs. I tredje kvartal i år fik 611 personer bevilget en realitetsbehandling af deres asylansøgning, og det er en halvering i forhold til samme periode sidste år. De nye tal fra Danmarks Statistik viser endvidere, at regeringens stramninger vedrørende familiesammenføring har haft betydelig effekt. I juli, august og september i år gav Udlændingestyrelsen tilladelse til 1024 familiesammenføringer. Det er 117 eller 10 procent færre end i april, maj og juni i år. Antallet er i øvrigt det laveste nogensinde, siden man tilbage i 1989 begyndte at lave statistik på området. Mange studerende Mens antallet af udlændinge, der søger mod Danmark på grund af en asylansøgning, familiesammenføring eller lignende således generelt falder, har der i tredje kvartal i år omvendt været et usædvanligt stort antal udlændinge, som har fået tilladelse til at opholde sig i Danmark i forbindelse med uddannelse og studier. Antallet ligger normalt højt i tredje kvartal, hvor studieåret begynder, men sammenlignet med tredje kvartal sidste år er der i år 28 procent flere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, fordi de skal uddanne og dygtiggøre sig.