Lokalpolitik

Fortsat kampgejst i Øster Hornum

Borgerformøde med politikere onsdag aften og demonstration i Støvring torsdag før byrådsmøde.

Bor­ger­mø­det om fort­sat 7. klas­se i Øs­ter Horn­um med ak­tions­grup­pen som ar­ran­gø­rer trak om­kring 250 del­ta­ge­re til sko­lens aula for godt en uge si­den. Foto: Micha­el Byg­bal­le

Bor­ger­mø­det om fort­sat 7. klas­se i Øs­ter Horn­um med ak­tions­grup­pen som ar­ran­gø­rer trak om­kring 250 del­ta­ge­re til sko­lens aula for godt en uge si­den. Foto: Micha­el Byg­bal­le

Kun et par enkelte af de 25 byrådspolitikere har indtil videre støttet tanken om at lade alle kommunens 7. klasser bestå efter sommerferien. Det får dog ikke aktionsgruppen i Øster Hornum til at opgive kampen for landsbyens 7. klasse, og onsdag aften har gruppen arrangeret et formøde til et allerede længe planlagt borgermøde om kommuneplanarbejdet. Til formødet er alle 25 politikere inviteret med for at besvare spørgsmål om deres personlige motiv for den politiske plan, men indtil videre har kun et begrænset antal givet tilsagn om fremmøde. Torsdag aften står aktionsgruppen sammen med andre af landsbyens borgere atter klar til at demonstrere foran rådhuset i Støvring som optakt til byrådsmødet, hvor skæbnen for kommunens 7. klasser afgøres endegyldigt. ole.jensen@dnordjyske.dk