Lokalpolitik

Fortsat kommunal varmeforsyning

Forsyningsudvalg ønsker fortsat kommunal varmeforsyning

BRØNDERSLEV:Forsyningsvirksomhedernes fremtid skal til debat i Brønderslev Byråd onsdag 9. november. Spørgsmålet er blandt andet, om forsyningsvirksomhederne fortsat skal være kommunale eller udskilles i et selskab. Forsyningsudvalgets holdning er klar. Udvalget mener ikke, at der på nuværende tidspunkt skal ske ændringer i den eksisterende organisering af forsyningsvirksomhederne. Byrådet har i sommer holdt en temadag, og sagen er kommet op, da der gennem de senere år er sket en del ændringer flere steder i landet. Desuden er der kommet en henvendelse fra Brønderslev Grundejerforening. Endelig har Brønderslev Kommune selv ønsket at vurdere varmeforsyningens fremtid i forbindelse med den forestående kommunesammenlægning. Carl Bro A/S har lavet en forundersøgelse af mulighederne for anden organisering af varmeforsyningen. Rapporten indeholder nogle generelle betragtninger om forskellige former for ejerskab af varmeforsyningen, fortsat drift i kommunalt regi, salg til eksterne købere, overdragelse til varmeforsyningens nuværende forbrugere samt sammenlægning med andet forbrugerejet fjernvarmeværk. Der gennemgåes i rapporten forskellige selskabsmodeller, der kan være relevante i flere af disse ejerformer. I rapportens sammenfatning konkluderes, at der ikke findes et entydigt svar på, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre organiseringen af varmeforsyningen, idet formålet med en eventuel ændring vil være afgørende for, om denne vil blive en succes. Der er ikke i rapporten indikationer, der peger på, at det vil være væsentligt at foretage en eventuel ændring inden kommunesammenlægningen. Der peges heller ikke på helt entydige fordele ved den ene eller den anden organisationsform, som bør udløse en hurtig ændring. Carl Bro A/S har fremlagt rapporten for byrådet, og på temamødet i byråd kunne der heller ikke peges entydigt på, om og i givet fald i hvilken retning - en ny organisering af varmeforsyningen skulle gå. I marts i år skete en organisationsændring i Brønderslev Kommunes tekniske forvaltning. Ændringerne indebærer, at vand, varme og kloak samles i den samme afdeling, nemlig forsyningen. Det er blandt andet sket for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de samlede ressourcer på forsyningsområdet. En eventuel udskillelse af varmeforsyningen vil trække i en anden retning.