Fortsat motion på recept i Ny Hjørring

Amtets besked til de praktiserende læger holder ikke

NY HJØRRING: Ny Hjørring Kommune har ikke sagt nej til at tilbyde motion på recept. Det indtryk kunne man ellers få, idet Nordjyllands amt 26. september udsendte et brev til de praktiserende læger i amtet, hvor det meddeles, at amtet med henvisning til nye storkommuners opgaver på sundhedsområdet pr. 1. januar 2007 anmoder de praktiserende læger om at stoppe med at henvise patienter til ”motion på recept” - med virkning fra 1. oktober 2006. Det fremgår fejlagtig af amtets brev til de praktiserende læger, at bl.a. Ny Hjørring Kommune har tilkendegivet, at tilbudet om ”motion på recept” ikke ønskes videreført i kommunal regi. Forholdet har aldrig været drøftet med Ny Hjørring Kommune og har heller aldrig været rejst i den administrative styregruppe, som Region Nordjylland samt de nye storkommuner har nedsat på sundhedsområdet, oplyses det fra Ny Hjørring Kommune, der finder det beklageligt, at Nordjyllands Amt har udtalt sig om Ny Hjørring Kommunes overvejelser i kommunikationen til de praktiserende læger.