Fortsat muligheder i valutalån

Valutalån har været noget nær en pengemaskine for mange danskere. Men udgangspunktet er uændret ¿ at risiko og afkastmulighed følges ad Lån i schweizerfranc, yen og dollar har været et fantastisk bekendtskab i de seneste år. Det skyldes dels en høj risikovillighed blandt investorer og låntagere, dels styrkelse af danske kroner. Det har givet store besparelser til mange danskere. For eksempel har mange investorer lånt i yen og schweizerfranc, det vil sige rent teknisk solgt disse valutaer og placeret pengene i risikofyldte aktiver. I perioder med rolige markeder kan disse såkaldte carry-trades ligne en pengemaskine, fordi man tjener både på låne- og investeringssiden. I perioder med uro køber man typisk lånevalutaen tilbage og sælger det risikofyldte aktiv. Bagsiden af medaljen er de store økonomiske øretæver, det kan give, hvis man ikke lukker sine carry-trades i tide. Om valutalån også fremover vil være attraktive, kan ingen sige med sikkerhed, og det understreger blot den generelle regel om, at risiko og afkastmulighed følges ad. Så man skal bestemt ikke kaste sig hovedløst ud i valutalån. Men har man en vis risikotolerance og tidshorisont, er der fortsat muligheder i valutalån. Ikke mindst i valutaer, der fremover svækkes over for kroner, og hvor renten er relativt lav. Og hvilke valutaer dét er, må bero på et kvalificeret gæt. Finans-uro afgørende Hvis man tror, at den seneste tids finansielle uro øges, skal man ikke låne i schweizerfranc og yen. Tror man derimod, at de seneste måneders uro lægger sig, er lån i schweizerfranc og yen til gengæld værd at overveje. De to valutaer anses dog som svage på det nuværende niveau, så man skal ikke forvente yderligere svækkelse på lang sigt. Men da renten i både Schweiz og Japan er lavere end i Danmark ¿ og med stor sandsynlighed vil være det i flere år fremover ¿ kan man som låntager godt tåle en beskeden styrkelse af lånevalutaen. Sikker schweizerfranc I Sydbank forventer vi, at den finansielle uro ebber ud i 2008, og derfor peger vi som udgangspunkt på de traditionelle lånevalutaer. Vi vurderer dog, at især yen er så fundamentalt undervurderet, at chancen for gevinst på et yen-lån ikke står mål med risikoen for et stort tab ved en kraftig styrkelse af valutaen. Derfor fraråder vi generelt lån i yen. For danskere med den nødvendige risikotolerance anser vi schweizerfranc for den mest oplagte langsigtede lånevaluta. Renten i Schweiz er cirka 1,5 procentpoint lavere end i Danmark, og den situation ventes stort set at fortsætte. Så selv om vi venter en beskeden styrkelse af schweizerfrancen i de kommende år, ser vi gode muligheder for at udnytte den lavere schweiziske rente. Men man skal ikke forvente, at de seneste års besparelser på cirka fem procent om året i forhold til lån i danske kroner gentages i årene fremover. Dollar-svækkelsen er efter Sydbanks opfattelse ved at være overstået, men det kan ikke udelukkes, at dollaren vil blive svækket yderligere. Alligevel anser vi lige nu dollar-lån for rigeligt risikofyldte. For den typiske investor/låntager med interesse for valutalån anbefaler vi en relativt forsigtig tilgang ¿ med op til 50 procent af lånet i schweizerfranc og resten i kroner. For låntagere med høj risikotolerance kan en mindre del af lånet eventuelt optages i dollar.