Fortsat negative udsigter i industri og byggeri

København, mandag /ritzau/ Industriens forventninger til de kommende tre måneder er faldet med to procentpoint fra minus otte i august til minus 10 i september, korrigeret for sæsonudsving. I bygge- og anlægssektoren er forventningerne faldet fra minus 15 til minus 16, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I industrien er det især ordrebeholdningen, der udviser negative tendenser. Samlet forventer industrien stigende produktion, men stort set uændret beskæftigelse og et svagt fald i salgspriserne. I byggeriet forventes en uændret omsætning, mens der netto er forventning om et fald i beskæftelsen blandt ni procent af virksomhederne. Især er der negative forventninger til beskæftigelsen i den kommende periode blandt murermestre og elinstallatører. Alle grupper i byggeriet forventer faldende tilbudspriser ved licitation. I serviceerhvervene er der uændret positive forventninger, idet den samlede indikator ligger på plus ni ligesom i august. Netto forventer 20 procent af virksomhederne stigende omsætning, mens forventningen til beskæftigelsen er svagt negativ. På turismeområdet er der negative forventninger til beskæftigelsen, mens der inden for transport og forretningsservice forventes uændret beskæftigelse. /ritzau/