Lokalpolitik

Fortsat plads til demokrati

Hvordan vil den nye kommunale struktur påvirke nærdemokratiet?

Hej Rikke Det er vigtigt for demokratiet, at så mange borgere som muligt er aktive i de demokratiske processer. Det er jo forudsætningen for folkestyret.Derfor kan man godt være lidt bekymret for nærdemokratiet i den nye kommunale struktur. I en ny struktur med større kommuner og regioner, må vi udbygge og nytænke mulighederne for lokal indflydelse.Det er et område, som vi skal have meget fokus på, så vi ikke får et demokratisk underskud. Venlig hilsen Helle Kære Helle. I de 34 år vi har haft den nuværende kommunestruktur, er der sket store ændringer i vores samfund, og dermed også i borgernes syn på det offentlige system. Jeg er enig i, at nærdemokratiet er vigtigt. Men man må ikke glemme, at kommunerne har fået mange nye opgaver, som vanskeligt lader sig løfte af en lille kommune. De store forskelle på serviceydelser som vi ser i dag vil kunne undgås. Tast-selv-service, e-mail og elektronisk underskrift omdefinerer allerede begrebet nærdemokrati. Venlig hilsen Rikke Hej Rikke Jeg er ikke uenig i, at masser af nutidens opgaver løses bedst i større kommuner. At beslutningerne flyttes længere væk fra borgerne, behøves ikke at være negativt. Det kræver bare at vi lave modeller, hvor borgerne har indflydelse på deres lokalområde f.eks. ved lokalråd, brugerbestyrelser. Det er vigtigt for vores samfund, at borgerne er engageret i demokratiet. Men hvis ikke folk har reel indflydelse, er det svært at få gjort folk aktive. Venlig hilsen Helle Kære Helle Det glæder mig meget, at du er enig i mine synspunkter. Det er ikke længe siden, at socialdemokraterne og de radikale stillede sig uden for indflydelse ved strukturforhandlingerne, hvilket var ærgerligt. Men så er det jo positivt, at der i dag er så megen glæde, forventning og optimisme i kommunerne og så lidt skepsis fra borgernes side omkring reformen, som det er tilfældet. Jeg tror, at folk fremover vil mærke, at der bliver gode muligheder for demokrati og indflydelse i de nye kommuner. Venlig hilsen Rikke Hej Rikke Der er masser af ting i den nye strukturreform, jeg ikke er enig med regeringen og DF om. Bl.a. er det en katastrofe at den nordjyske region er så meget mindre end de andre regioner. Jeg mangler også nogle politiske bud på, hvordan man i den nye struktur sikrer borgerne reel indflydelse på deres lokalområder. Jeg tror nu ikke, der er masser af glæde og optimisme blandt de mange ansatte i kommunerne og amterne. Jeg tror, der hersker stor forvirring og utryghed for fremtiden. Venlig hilsen Helle Kære Helle Vi skal nok væk fra den forestilling, at der skulle være mindre demokrati i stor kommune end i en mindre. For den holder nemlig ikke. Reformen lægger desuden op til, at flere beslutninger end tidligere træffes tæt på borgerne. Der er god mening og økonomi gemt i at få større kommuner, og fremover må kommunerne lære at håndtere både decentralisering og centralisering. Det er ikke et enten- eller. Det er et både-og i den nye struktur. For begge dele er en nødvendighed i et demokratisk samfund. Venlig hilsen Rikke Rikke Karlsson er 39 år og bor i Hjedsbæk ved Suldrup med sine tre børn. Hun har blandt andet været social-arbejder og underviser på efterskole, ligesom hun har været ansat som skoleleder på en specialskole for adfærsvanskelige unge. Fra aug. 2003 optaget studier med henblik på videre uddannelse. Hun var kandidat til EU-parlamentsvalget i juni og blev Dansk folkepartis tredje-suppleant til Europa-parlamentet. Hun er opstillet til Folketinget i Frederikshavn-kredsen. Helle Christensen er 45 år og bor i Aalborg. Hun er leder af DUI-huset og desuden forbundsformand for DUI-Leg og Virke. Siden 1998 har hun været opstillet for Socialdemokraterne i Aalborg Østre Kreds, og ved det seneste valg manglede hun blot 200 stemmer. Helle Christensen, der har en fortid som bingovært på TV-Aalborg, har en datter 17 år.