Fortsat pleje i eget hjem - uden loft på 28 timer

Ingen slinger i valsen. Frederikshavn følger Serviceloven

FREDERIKSHAVN:Der bliver ingen loft på maksimalt 28 timer ugentligt over den personlige pleje i eget hjem i Frederikshavn Kommune. Socialudvalget barslede for to uger siden med et forslag, der som udgangspunkt indebar at borgere, som havde behov for pleje i mere end 4 timer dagligt efter endt hospitalsbehandling, alene ville få tilbudt døgn-pleje i en af kommunens aflastningslejligheder eller i en ledig lejlighed i et af leve-bo-miljøerne. Fælles for disse er, at der i forvejen er et døgnplejeberedskab, og at man derved kan sikre et godt fagligt tilbud til en fornuftig pris. Spørgsmålet er om det er i servicelovens ånd og om det er til bedste for borgeren og begge spørgsmål fik mange svar med i den hede debat, der fulgte efter socialudvalgets behandling af sagen. Selv socialministeren bød ind med sin holdning som var meget overensstemmende med den, som Frederikshavn Byråd nu har godkendt. Man kan kalde det socialudvalgets forslag omend i en let modereret form. Det er således tydeliggjort, at den nødvendige pleje og praktiske hjælp vil blive tilbudt den enkelte borger efter konkret individuel vurdering af borgerens situation. Samtidigt er der rettet i indtillingen om, at borgere med plejebehov på mere end 28 timer alene ville blive tilbud døgnplejetilbud i et af de to faste tilbud, kommunen råder over. Her er alene udtaget af indstillingen.