Brovst

Fortsat protest

BROVST:Kommunalbestyrelsen er indstillet på at bevare én formiddagstur på både rute 205 og 207. Nordjyllands Trafikselskab, NT, har bebudet lukning af to formiddagsture på begge ruter. Det vil koste omkring 100.000 kr. at opretholde en enkelt formiddagsafgang på begge ruter. - Vi skal fortsat protestere til NT over nedlæggelsen, sagde borgmester Mogens Gade (V) og tilføjede, at NT nu har indbudt kommunen til et møde om sagen. Jørgen Winther (S) mente, at NT's nedlæggelse af de to ture er en besparelse, som er en følge af regeringens skattestop. - Det rammer også os i Brovst, sagde Winther.