Lokalpolitik

Fortsat rigtig retning

Kommunens økonomirapporter giver grund til optimisme.

Økonomiudvalget har med tilfredshed modtaget kommunens seneste økonomirapporter. De seneste tal, som blev fremlagt på mødet onsdag, viser, at budgetterne holder - så godt og vel, endda! De såkaldte forbrugsprocenter, som viser, hvor stor en del af årets budget, man har brugt på nuværende tidspunkt i forhold til sidste år, ser overordentligt fine ud. Forbrugsprocenterne ligger halvanden procent under niveauet på samme tid sidste år. Økonomerne forventer, at man kommer til at bruge knap ni millioner kroner mindre, måske endda endnu mindre. - Vi er naturligvis meget tilfredse med tallene, siger borgmester Arne Boelt (S). Fra smertensbarn til lyspunkt Kommunens kassebeholdning, som førhen var kommunens smertensbarn, er endnu et lyspunkt. Tidligere var den så lav, at kommunen kunne frygte at blive sat under administration af Indenrigsministeriet. Nu viser prognoserne, at man man måske endda runder 200 millioner. Prognoserne viser nemlig, at man forventer en gennemsnitlig kassebeholdning på 217 millioner kroner ved årets udgang. For kun tre år siden - i december 2009 - var det tilsvarende kassebeholdning på kun 40 millioner kroner. I de kommende år får kommunen dog god brug for pengene i kassen, da kommunen skyder mange millioner kroner i forbedringer på blandt andet skoler. Dette sker desuden for penge, som kommunen får fra de statslige kvalitetsfondsmidler, som er både lån og statstilskud. Anlægsbudgettet i det netop vedtagne budget er på rekordhøje 143 millioner kroner, som byrådet vil bruge til sætte skub i byggeri og dermed skaffe flere arbejdspladser i kommunen.