Fortsat sprøjtemidler og nitrat i drikkevand

Målrettet indsats for beskyttelse af vand er nødvendig

Der er stadig sprøjteafgift i vandet i Aalborg Kommune
Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen

Der er stadig sprøjteafgift i vandet i Aalborg Kommune Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen

En enkelt boring måtte i perioden 2009-10 lukkes på grund af et for højt indhold af pesticidrester i drikkevandet og i hver fjerde boring er der spor efter de sprøjtemidler, der bruges i haver og på landbrugsjord. Det viser Forsyningsvirksomhedernes seneste status over kontrollen med drikkevandet i Aalborg Kommune. Ifølge Forsyningsvirksomhederne overholder drikkevandet, der sendes ud til forbrugerne, i alle tilfælde grænseværdierne. Hvad nitrat angår, er situationen målt på antal berørte vandværker endnu mere alvorlig. Mens 80 procent af landets vandforsyningsboringer er nitratfrie, indvinder mere end halvdelen af vandværkerne i Aalborg Kommune vand med mere end 11 milligram nitrat per liter. I 12 vandværker var nitratindholdet mere end 38 milligram per liter, hvormed de nærmer sig grænseværdien på 50 milliliter nitrat. To vandværker, der overskred grænseværdien for nitrat, ophørte ved udgangen af 2010 med egen indvinding. Forsyningsvirksomhederne konstaterer på baggrund af kontrollen, at en målrettet indsats for at beskytte grundvandet mod nitrat og pesticider fortsat er vigtig. Tilsvarende betegner forvaltningen det som vigtigt, at vandværkerne har fokus på at forebygge bakterieforurening. Det sidste dog mere foranlediget af forureningssager andre steder i landet, idet der i de to år, kontrollen omfatter, ikke har været større forureningssager i Aalborg Kommune, hvor drikkevandet har givet anledning til kendte tilfælde af sygdomsudbrud. I enkelte tilfælde er der dog udsendt kogeanbefaling, som følge af mindre overskridelser, der kan skyldes alt fra reparationsarbejder til små utætheder i vandforsyningssystemet Kontrollen med vandkvaliteten omfatter Aalborg Forsyning, Vand A/S, der har 14 kildepladser og 67 private almene vandværker med egen indvinding. Desuden kontrolleres de 31 vandværker, der får vand fra et andet vandværk.