Priskarteller

Fortsat strid om gadelyset

Skørping Gadelysforening går til både til Statsforvaltningen og Konkurrencestyrelsen for at få ret

Den ny kommune gør usaglig forskel på den private gadelysforening og kommunens eget selskab, mener Skørping Gadelysforening. Arkivfoto: Michael Koch

Den ny kommune gør usaglig forskel på den private gadelysforening og kommunens eget selskab, mener Skørping Gadelysforening. Arkivfoto: Michael Koch

Striden om gadelyset er ikke slut endnu. Skørping Gadelysforening beder nemlig Statsforvaltningen, tilsynet med kommunerne, om at genoverveje sagen, som Statsforvaltningen afgjorde til kommunens fordel i sommer. Statsforvaltningen Nordjylland har slået fast, at det er lovligt for en kommunal myndighed at eje og drive gadelysanlæg. Til gengæld afviser tilsynet med kommunerne at tage stilling til prisen for overtagelse. Det er et privatretligt anliggende, hedder det, og påpeger, kommunen er ikke forpligtet til at købe foreningernes anlæg. 31 ud af 33 private gadelysforeninger valgte i sin tid at lade den ny kommune, Rebild, overtage deres anlæg. Kommunen har til formålet oprettet et aktieselskab til gadelyset, som Skørping Gadelysforening mener får tilskud til driften, mens de private gadelysforeninger intet får. Det er usaglig forskelsbehandling, mener Skørping Gadelysforening, og beder også Konkurrencestyrelsen se på sagen. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, lørdag