Lokalpolitik

Fortsat udsigt til campingvogn

Kommunen kan ikke forbyde campingvogn på privat grund

SKAGEN:Når der ikke udtrykkeligt er nedlagt forbud, er der ikke så meget man kan gør - og der er ikke nedlagt forbud mod, at der holder en campingvogn parkeret ved gården "Fredensklit" i Skagen Vesterby. Det er essensen af et svar, som borgmester Hans Rex (V) gav på et spørgsmål til byrådet på det seneste møde. En række husejere i Vesterby ønskede svar på, om det kan være ret og rimeligt, at der hver sommer er parkeret en campingvogn - og til tider opstillet et telt - på et areal, som grænser ind mod det fredede område. Da man i 1984 udstykkede grunde fra "Fredensklit," blev der på grundene ud mod det fredede Damstederne tinglyst en deklarationsbestemmelse om, at der ikke må opstilles campingvogne på grundene. Denne deklaration kom imidlertid ikke til at gælde "Fredensklit," så ejeren af gården kan fuldt lovligt have en campingvogn stående, fremgår det af det svar, som blev læst op i byrådssalen. Hvis campingvognen står i længere tid end seks uger, kræver det dog en byggetilladelse, hedder det videre i svaret. Hans Rex kunne oplyse, at den eneste måde, man kan gøre det ulovligt at have campingvognen stående, er ved at det fremgår af for eksempel en bevarende lokalplan for Vesterby, og en sådan er ifølge teknik og miljøudvalgets arbejdsplan sat til at blive udført i 2003, fremgik det af svaret. I klagen fra beboerne i Vesterby indgår også, at campingvognen hvert år køres over en del af det fredede område. Det må man ikke, og det vil kommunen nu understrege i en skriftlig henvendelse til ejeren, oplyste Hans Rex.