Orlovsordninger

Fortsat usikkerhed om barselsregler

KØBENHAVN:Frem til foråret næste år må småbørnsforældre leve med usikkerhed om, hvor fleksibel en barselsorlov, de egentlig kan holde. For Højesteret tager nemlig først stilling til fleksibiliteten i den nye barselsorlov den 23. april 2007, hvor en ankesag om orloven behandles. I LO er der stor utilfredshed med, at lønmodtagerne må leve i uvished i så lang tid. - Vi synes jo, det er uacceptabelt, at man efterlader alle nye familier med en uklarhed om, hvilke rettigheder de har, når de skal hjem og passe deres barn. For først når Højesteret afsiger dom, vil det blive lagt fast, hvor vidtrækkende fleksibiliteten i barslen er, siger LO-sekretær Tina Møller Kristensen. Egentlig var der med de nye regler om barselsorlov for børn født efter 1. januar 2002 fra regeringens side lagt op til, at barslen kunne holdes meget fleksibelt. I en vejledning på Ligestillingsministeriets hjemmeside stod der blandt andet, at mor kunne holde orlov tre dage om ugen, mens far kunne holde orlov de sidste to arbejdsdage - uden at arbejdsgiveren skulle spørges om lov, det skulle blot meddeles senest otte uger efter fødslen. Men i en dom fra Østre Landsret fra efteråret sidste år blev det slået fast, at der ikke var lovgrundlag for at tolke reglerne så fleksibelt. Efter dommen fra Østre Landsret har LO skrevet til ligestillingsminister Lars Barfoed (K) for at få ham til at præcisere fleksibiliteten i reglerne allerede nu, men det har ministeren afvist. Alligevel har LO ikke opgivet sit ærinde endnu. For regeringen fremsatte i slutningen af sidste år et lovforslag om at sammenskrive reglerne på området i én samlet lov i modsætning til i dag, hvor reglerne skal findes i flere forskellige lovtekster. Og i den forbindelse kunne man passende præcisere fleksibiliteten i orloven i stedet for at vente på Højesterets afgørelse, mener LO. - I forbindelse med det fremsatte lovforslag vil vi forsøge at overtale ministeren til at præcisere den oprindelige tænkte fleksibilitet i forslaget, for det er der jo ikke noget til hinder for, siger Tina Møller Kristensen. Der er i dag eksempler på barselsaftaler, hvor mor er på barsel tre dage om ugen, mens far er på orlov de sidste to arbejdsdage. Men det skyldes frivillige aftaler med arbejdsgiveren og ikke alene et ønske fra lønmodtageren. /ritzau/