EMNER

Fortsat VUC-kurser i Hanstholm

Størst interesse for dansk og matematik hos VUC -kursister i Hanstholm HANSTHOLM: Små kurser med færre deltagere end de 12 kursister, som normalt er minimumskravet for at oprette kursushold, har vist sig at være velegnet til en by af Hanstholms størrelse. I efteråret 2005 genoptog VUC Thy-Mors i samarbejde med Hanstholm uddannelses- og udviklingscenter, HUUC, arbejdsmarkedsrettede kurser, altså kurser tilrettet virksomhedernes og medarbejdernes ønsker og behov. Baggrunden var et EU-støttet projekt, som gjorde det muligt at køre kurser for mindre hold af kursister, end det der er det normale krav. Formålet med det EU-støttede projekt var at hjælpe til med at udvikle virksomhedernes og medarbejdernes kompetencer i yderområderne. Projektet stoppede her til nytår og i alt har cirka et halvt hundrede kursister været på skolebænken i Hanstholm for at efteruddanne sig. Langt de fleste har benyttet sig af muligheden for at blive bedre til dansk og matematik, men der har også været afholdt to kurser i tysk, fortæller Vibeke Schöllhammer, uddannelseskonsulent hos VUC Thy-Mors. - Vi har konstant kørt hold i dansk og matematik inden for det vi kalder FVU, forberedende voksenundervisning, og disse kurser, som i forvejen foregår på små hold, forsætter vi løbende med i Hanstholm. Kurserne har flere trin, og der kommer fortsat nye ind, så der er hele tiden hold i gang, fortæller hun. Tosprogede og kvinder Det er især tosprogede og kvinder i fiskeindustrien, som har benyttet sig af muligheden for at dygtiggøre sig, og her har fagforeningen 3F blandt andet medvirket til et stort hold. Blandt de tosprogede er en del fra Færøerne og Island. Kurserne i turisttysk er kommet i stand sammen med færgerne og MuseumsCenter Hanstholm. - Der er også stor interesse for tyskundervisning blandt forretningerne i Hanstholm, men det har vist sig svært at få folk af sted, fortæller Vibeke Schöllhammer. Startede på Centervej Kurserne i 2005 startede op i det gamle lægehus på Centervej 17, men er her efter nytår flyttet til Hjulmagervej 3, ind i lokaler hvor arbejdsformidlingen tidligere holdt til, i samme bygning som huser Hanstholm Erhvervsforskole. Trods små deltagerhold var rummene på Centervej for små og trange, og lokalerne på Hjulmagervej er meget mere velegnet, fortæller uddannelseskonsulenten. Kurserne i dansk læsning, skrivning og stavning efterspørges især af folk, som har børn der går i skole og som de har svært ved at understøtte og hjælpe, og VUC Thy-Mors har i den forbindelse en god samarbejdspartner i Hanstholm Skole. Kvinderne er flittigst til at melde sig til kurser, men der går også mænd, understreger Vibeke Schöllhammer. I løbet af foråret planlægges en konference, der skal sætte fokus på de mange muligheder der ligger for efteruddannelse bl.a inden for EU’s Ramme-Program. Mange føler sig beklemt overfor det med efteruddannelse og har svært ved at se, hvordan de skal få passet det ind, men efteruddannelsestilbud anses i dag for at være et personalegode, og mange virksomheder er interesseret, fordi de ser der ligger et udviklingspotentiale, og i disse tider med mangel på arbejdskraft, kan det også være et vigtigt parameter for at fastholde medarbejderne, fortæller Vibeke Schöllhammer. Af Ulla Scharff Christiansen ulla.scharff@nordjyske.dk