Sindal

Fortvivl ikke

DEBAT

IT-CENTER:Det er altid trist, hvis oplagt gode muligheder ikke udnyttes.Et sådant tilfælde blev omtalt i Nordjyske 21.11. : Det stort anlagte i.t.-projekt bliver ikke realiseret i Hjørring. Der er dog ingen grund til at fortvivle over, at Hjørring Kommune går glip af dette unikke oplevelsescenter. Et andet oplevelsescenter-af mindre omfang-er for længst beskrevet og tegninger udarbejdet: Solprojekt E.O.S.ved Teglhøj. Projektet anbefalet af Udvalget for By-og Landskabspleje, af Sindal Erhvervsråd, af Nordjyllands Udviklings Råd, af Sindals 2 seneste borgmestre samt af 2 ministre. En række sponsorer har støttet økonomisk. På den baggrund må en realisering være mulig, og tiden arbejder for tanken. Andre muligheder til fremme af en positiv udvikling i kommunen: Projekt mølleområde: Den kulturelle treklang bestående af de 3 ældste erhvervsbygninger i Sindal, det gamle elværk, den gamle realskole og den hollandske vindmølle rummer store udviklingsmuligheder. Før møllens restaurering 1998-2006 blev møllen af den daværende formand for de samvirkende turistforeninger i Vendsyssel omtalt som en potentiel turistmæssig perle. Med et solinformationscenter på møllens kværnloft og et info-center i kælderen vil møllekomplekset i sig selv være en indtægtsgivende attraktion. Et samspil med den gamle realskole og det tæt ved liggende anlæg er en oplagt mulighed. Rundkørslen Oremosevej/Hjørringvej: En talentfuld kunstner, der har modtaget flere store anerkendelser og løst store opgaver, har uhonoreret tegnet et færdigt udkast til en spektakulær udsmykning. Mulighederne for sponsorstøtte - også til det projekt - vil utvivlsomt være gode. Giver sådanne projekter arbejdspladser? Naturligvis. Intet kommer af sig selv, og en realisering af de her kort omtalte projekter vil gøre hele området endnu mere attraktivt. Jo flere besøgende, desto mere omsætning og dermed flere arbejdspladser.