Fortvivl ikke

Knud Held-Hansen, som læserne af NORDJYSKE vil vide kæmper vedvarende for at forstå kristendommen, har taget anstød af min artikel (21.3.) om velsignelse af homoseksuelle, eller rettere: han har taget anstød af et Jesus-ord om at sælge alt hvad man ejer og give det til de fattige (26.3.).

Held-Hansen affejer Jesu ord med den begrundelse, at så vil Danmark gå fallit. Sådan er verdslig tankegang ofte pekuniær i mødet med bibelens ord. Ordet handler dog om, at vi alle, uanset observans, køn og farve, kommer til kort og bliver lige over for Kristus. Knud Held-Hansen hører tilsyneladende helt menneskeligt evangeliets ord som lov: at man skal sælge alt (hvilket så ikke kan lade sig gøre, mener han), og han hører det ikke som et ord, der peger på vores ufuldkommenhed og derved brug for Kristus. Men Knud Held-Hansen skal ikke fortvivle over, at han ikke kan forstå Herrens ord, og derved kommer til at mene, at der er nogle af Guds skabninger (her de homoseksuelle), der ikke hører til i Guds menighed: der bliver altid bedt om, at også Knud Held-Hansen engang vil forstå ordet, og da vil også han blive en kristen.