Lokalpolitik

Forundret over amts fremfærd

Brønderslev Kommune kan ikke hjælpe naboerne

HELLUM:En grusgrav 75 meter fra huset samt tung trafik tæt forbi. Det kan blive en realitet for Ulla Karlebo på Dybvadvej ved Hellum. Hun fortalte i går i NORDJYSKE Stiftstidende, at Nordjyllands Amt hverken har hørt hende eller orienteret hende om projektet trods det nære naboskab med en kommende grusgrav. - Vi har fået en forespørgsel om, hvorvidt Brønderslev Kommune har mulighed for at gøre noget. Men for nuværende har vi ikke mulighed for at gå ind i sagen. Amtet forestår tilladelsen, understreger Karsten Frederiksen, formand for kommunens teknik- og miljøudvalg. Tilladelser til grusgravning kan hentes hos amtet, og i den forbindelse beder amtet kommunen om en udtalelse om planlægningsmæssige forhold, vandforsyning, vej- og adgangsforhold og miljøforhold. - Forvaltningen bliver i forbindelse med sagen spurgt og orienteret om nogle praktiske forhold. Men som udvalgsformand er jeg meget forundret over, at amtet ikke henvender sig til borgerne, inden man gå i gang med sådan et projekt. - Selvfølgelig har vi forståelse for, at det er af almen interesse af udvinde grus, men man bør bestemt også behandle borgerne ordentligt. Vi har stor forståelse for, at borgerne føler sig klemt og frygter at deres dagligdag bliver kraftigt forstyrret, tilføjer Karsten Frederiksen. - Jeg er uforstående overfor amtets måde at behandle borgerne på. I amtets regionplan er området ved Dybvadvej udtaget af de områder, der er udpeget til råstofgravning, fordi man har antaget, at området var tømt. Men der er siden blevet fundet en forekomst af grus egnet til cementproduktion. Og da det er en mangelvare, har amtet valgt at give tilladelse ud fra de samfundsmæssige interesse. Det fremgår af et notat udarbejdet af teknisk forvaltning i Brønderslev Kommune. Den normale procedure er ifølge amtet at sætte en annonce i avisen, når der gives tilladelse. Der foretages ifølge amtet aldrig partshøring før der gives tillaldelse. Men naboer meget tæt på, får kopi af tilladelsen. I det konkrete tilfælde har amtet vurderet, at ejendommen på Dybvadvej 50 ikke ville blive væsentligt berørt af tilladelsen, fordi ejendommen ligger på den anden side af vejen.