EMNER

Forundring over budgetforslag

BESPARELSER:HK har skrevet til Aalborg Byråd 1. september 2007 omkring besparelserne på det administrative område, og om ønsker til en fremtidssikring af det faglige niveau i Aalborg Kommune. Nu har HK så set budget oplægget. Vi er forundrede over, at byrådet ikke har indregnet vores forslag om ansættelse af yderligere 8 kontorelever i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med virkning fra 1. august 2008. Det drejer sig om en udgift i 2008 på sølle 500.000 kr. Begrundelsen for forslaget er, at man som kommune sikrer sig den nødvendige arbejdskraft indenfor rådgiverområdet, som der i dag og mange år frem i tiden, vil være mangel på. Det er et område, hvor man arbejder med de svageste grupper i samfundet. Et område som er omfattet af mange indviklede regler og tæt opfølgning, for ikke at miste refusion. Foruden den aktuelle store mangel på uddannede rådgivere, vil en tredjedel af de nuværende rådgivere være gået på efterløn eller pension indenfor de næste 6 år. Vi kan konstatere, at flere kommuner i landet har set signalerne om det fremtidige behov for HK-uddannede på alle områder. Eks. kan vi læse i Jyllands Posten den 7. september 2007, at Venstre i Århus byråd kræver antallet af kontorelever i Århus Kommune fordoblet fra næste år, med fuld finansiering fra byrådet. Vi ser nødig Aalborg Kommune havne i samme situation som bankerne, hvor man har sparet kraftigt på personalet i mange år og undladt løbende at uddanne elever til en fremtidig arbejdskraft. Vi ser i dag det store behov i bankerne og deres desperation for at få den nødvendige faglige arbejdskraft. Herudover er vi dybt skuffede over, at man stadigvæk holder fast i hovedlandevejen med reduktion af de administrative områder, som tidligere udmeldt. Dog er det et skridt i den rigtige retning, at man har udeholdt rådgiverområdet af besparelsen og lægger denne besparelse over på øvrige områder uden personalereduktion. Vi håber, at byrådet, i de kommende forhandlinger, vil rette op på de skævheder, vi ser i budgetoplægget. Og vi mener, at der er plads i budgettet på trods af regeringens stramme økonomiske rammer for kommunerne.