Forundring over kommunens lukkethed

Lokalpolitik 28. september 2002 08:00

SÆBY: På generalforsamlingen i Sæby Havns Beboerforening lød der mange sider kritiske røster mod kommunens lukkethed i forbindelse med salget af DLG-bygningen på Sæby Havn. Synspunktet var, at anvendelsen af en så vital bygning for havneområdet burde have været ude i en offentlig høring. Det havde givet borgerne mulighed for dels at have en finger med i spillet, dels at kunne vurdere kommunens beslutning. - Mange fandt det også underligt, at ikke engang alle byrådspolitikerne var ordentligt orienteret den aften, salget var på dagsordenen til byrådsmødet. Men ellers var der i almindelighed tilfredshed med, at DLG-bygningen ud fra de nuværende skitser og den aftale, der indtil videre er indgået mellem bygherre og kommunen, ser ud til at blive stående. Ligeledes er det vores indtryk, at bygherrens planer holder sig inden for lokalplanen - bortset fra den noget bastante glasfasade, der vender ud mod havnen, siger formanden for Sæby Havns Beboerforening, Erik Schack. På generalforsamlingen blev formanden samt Palle Mørk genvalgt. Flot fremmøde Over halvdelen af foreningens medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, hvor formanden i sin beretning blandt andet kom ind på foreningens klage over byggeriet ved havnefronten. Ud over klagepunkterne, der er direkte relateret til Børge Juuls byggeri, har foreningen også klaget til Naturklagenævnet over kommunens afvisning af foreningens ønske om aktindsigt i et bestemt papir om byggeriet. I forbindelse med foreningens aktioner for at skabe opmærksomhed om kommunens manglende indsats for at overholde sin egen lokalplan og kommuneplan, fortalte formanden, at der indtil er kommet over 1200 underskrifter, der opfordrer byrådet til at overholde kommuneplanen. Legeplads Ligeledes var der fra Erik Schacks side en stor tak til de mange hundrede mennesker, der gennem de sidste mange måneder har givet udtryk for, at de bakker op om foreningens kamp for at få et havnebyggeri, der ligger inden for lokalplanen og dens intentioner. Her ud over redegjorde formanden for de mange aktiviteter, der ellers er foregået i foreningen siden dens start i maj måned. Således arbejdes der med en legeplads for områdets børn og de mange sejlerbørn, der gæster havnen. Til slut beklagede Erik Schack, at formanden for teknisk udvalg Per Therkildsen, desværre ikke kunne komme til generalforsamlingen for at fortælle om kommunens visioner for havneområdet. - Men Per Therkildsen har lovet at komme en anden aften, og det glæder vi os til, sagde Erik Schack.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...