EMNER

Forundringens kilde stadig rig at øse af

Forundringens kilde er rig at øse af, og den blev ikke mindre rig ved at følge, hvordan Høgni Hoydal fra det færøske løsrivelsesparti har ført sig frem foranlediget af dronningens festtale i Nordens Hus i Torshavn.

Høgni Hoydal følte sig ilde berørt af, at dronningen omtalte den nylig vedtagne bemyndigelseslov, hvor Færøerne for tillagt kompetencer i udenrigsanliggender. Loven er vedtaget med to tredjedels flertal i det færøske lagting og af folketinget. Det færøske løsrivelsesparti med Høgni Hoydal i spidsen stemte imod loven angiveligt af angst for, at løsrivelsen så ville fortone sig i det uvisse. Jeg forstår godt Høgni Hoydals frustrationer, men hans fremfærd må i høj grad siges at være i strid med gæstebudet og for at sige det mildt virker det ret så barnligt. For at sige som det er: Der er tale om en lov, vedtaget af lagtinget og folketinget på helt igennem demokratisk vis og at Dronningen nævner det i sin festtale er en ren og skær konstatering, der samtidig er en lykønskning. Det har intet med politisk stillingtagen at gøre. Hvis udtalelsen var kommet forud for lovens vedtagelse, ville det have været i høj grad kritisabelt, men det har ikke været tilfældet, så der er ikke noget at komme efter. Høgni Hoydal og det parti, han leder, er medværter ved kongehusets besøg på Færøerne. Har jeg forstået det ret, så har Høgni Hoydal og hans partifæller straks efter Dronningens udtalelser boykottet yderligere deltagelse i arrangementerne for de kongelige gæster og det harmonerer ikke med, hvad man forstår ved et gæstebud. Høgni Hoydal har som mange gange tidligere ramt forbi og det er mere og mere tydeligt med årene, at hans politiske muskler er blevet særdeles slatne.