Forurening blev stoppet i tide

Udslippet fra en gård i Vejby er ved at være under kontrol

Der graves huller i engen, hvor gyllen samler sig. Derefter pumpes det op og køres tilbage i gylletanken. Foto: Bente Poder

Der graves huller i engen, hvor gyllen samler sig. Derefter pumpes det op og køres tilbage i gylletanken. Foto: Bente Poder

VEJBY:Der lugter af gylle og jorden er ét stort ælte af gylle og mudder, der kravler op omkring gummistøvlerne. Det eneste positive man kan siger er, at det kunne have gået meget værre. Den store gylletank, hvorfra der pinsemorgen pludselig blev pumpet gylle ud, var nemlig næsten tom. Havde den været fuld med 4000 kubikmeter gylle, havde vi nærmet os en katastrofe. Nu blev det ”kun” 3-400 kubikmeter der løb ud. Men det har alligevel holdt falck-folk og beredskabsfolk fra Thisted og Hjørring beskæftiget i et par døgn. Det kraftige regnskyl 2. pinsedag, fik gyllen til at løbe ned i et engområde med en bæk, der har forbindelse med Liver Å. - Kommunen har målt på vandmiljøet i åen, og der er ikke noget der tyder på, at forureningen er nået derud. Vi har fået stoppet det i tide, siger beredskabschef, Knud Børge Møller. Folkene har nat og dag arbejdet med at grave huller i engområdet. Gyllen har samlet sig i hullerne, hvorefter det er blevet pumpet tilbage i tanken. Der er også blevet sat en prop i bækken, så det forurenede vand ikke kan løbe videre ud i området og ud til Liver å. Tirsdag blev der også gravet overfladejord væk fra området, og landmanden gik i gang med at pløje gyllen ned på ellers tilsået kornmark mellem engen og gylletanken. På et tidspunkt var der 30 beredskabsfolk i gang og arbejdet har også stået på om natten. To tekniske fejl Landmanden, der naturligvis er ærgerlig og ked af det store postyr, fortæller, at han søndag morgen, da kom ud, hørte, at gyllepumpen var gået i gang. Den er fjernbetjent og det er uvist hvordan den er blevet aktiveret. Der er også installeret en timer på pumpen, som skal få den til at stoppe efter tre minutter. Men også den timer var tilsyneladende ude af drift, og derfor fortsatte gyllen med at fosse ud indtil det blev opdaget. - Det har været møgbeskidt arbejde. Men de unge mennesker fra beredskabsstyrelsen i Thisted er gået til opgaven med krum hals og har holdt humøret oppe, siger Knud Børge Møller. Han forventer, at arbejdet slutter i dag.