Forurening har givet større vandspild

STRANDBY:Efterårets problemer med coliforme bakterier i vandet fra Strandby-Risgårde Vandværk har dels resulteret i et større vandspild og dels et mindre overskud. Det blev oplyst ved vandværkets generalforsamling forleden. Værket har pumpet godt 16.500 kubikmeter vand op, men i modsætning til tidligere har der været et spild på cirka 10 procent. Det skyldes de mange gennemskylninger af rørene, men også et par brud, der har været på ledningsnettet. Kasserer Anne Bente Andersen fremlagde de to regnskaber. Strandby-Risgårde Vandværks regnskab viste et lille overskud på godt 2000 kroner, hvilket i høj grad skyldes de ekstra udgifter til vandprøver i efteråret og det ekstra arbejde, der blev udført på vandværket. Strandby vandforsynings regnskab viste et overskud på godt 97.000 kroner. Bestyrelsesformand Søren Madsen oplyste, at man stadig ikke er færdig med de forbedringer, bestyrelsen gerne vil have lavet på vandværket for at prøve at imødegå problemer en anden gang. Den tidlige formand Mikael Lund vendte tilbage, og overtager igen formandsposten efter Søren Madsen, der har været formand de sidste to år. Desuden var der genvalg til Søren Madsen, der fortsætter som næstformand, og kasserer Anne Bente Andersen.