Forurening ikke så slem som frygtet

Jord kørt væk til deponering

AABYBRO:Forureningen af jorden i Østergade i Aabybro er ikke så slem som frygtet. I forbindelse med byfornyelsen af Østergade gjorde Nordjyllands Amt opmærksom på forureningen, og efter at arbejdet nu er gennemført, kan Aabybro Kommune konstatere, at forureningen er meget mindre end forudsagt. Det oplyser Lars Højmark, teknisk chef for Aabybro Kommune. - Det var frygtet, at forureningen af jorden efter et nu nedlagt renseri havde spredt sig fra adressen og ud i jorden under Østergade samt på arealer på Viaduktvej, siger Lars Højmark. - Men der var ingen forurening på Viaduktvej, og mængden af forurenet jord under Østergade er mindre end ventet, siger han. Den forurenede jord er nu kørt til deponering, men da kommunen endnu ikke har fået oplyst mængden, kan Lars Højmark ikke fortælle, hvor meget forureningen har fordyret byfornyelsen. Under alle omstændigheder vil det betyde en ekstra regning, da der ikke var taget højde for det, da entreprenørerne skulle byde på arbejdet med kloakrenovering og fornyelse af Østergade. Nordjyllands Amt har fulgt med i oprensningen efter forureningen, som truede med at forsinke byfornyelsen. Det er rensemidlet precholor ethylen, som havde forurenet jorden, og som er ganske almindeligt at finde på arealer, hvor der er eller har været renserier. Midlet bruges også i dag og er under normalt meget svært at nedbryde, hvis det kommer i kontakt med jord.