Forurening under jorden

Forurening, der er registreret flere steder, ligger under metervis af jord.

Her ligger forureningen under Thorup-Klim Skole. Godt gravet ned under blomsterkumme og fliser. Børnene kommer ikke i kontakt med olien og ikke til fare for dem, lyder vurderingen fra Miljøstyrelsen. Foto: Claus Søndberg

Her ligger forureningen under Thorup-Klim Skole. Godt gravet ned under blomsterkumme og fliser. Børnene kommer ikke i kontakt med olien og ikke til fare for dem, lyder vurderingen fra Miljøstyrelsen. Foto: Claus Søndberg

KLIM:- Der ligger den, siger skoleinspektør Carl Bech og peger på dét, der mest af alt ligner en beton-blomsterkasse. To rør stikker op af jorden. Ellers er der ikke andet at se. Men under betoncirklen, jorden og fliserne ligger skolens nu sløjfede olietank. Og netop den usynlige olietank er det, der gør, at man i miljøafdelingen ved Teknik- og miljøforvaltningen i Pandrup sætter et flueben ved Thorup-Klim Skole som mulig forurenet grund. Om der er anden forurening ved institutioner i Jammerbugt Kommune er uvist. I miljøafdelingen har man endnu ikke undersøgt, om det skulle være tilfældet. - Lige præcis det at undersøge bl.a. børnehavers grunde er der ikke lovkrav om. Det er helt op til politikerne, om vi skal undersøge dem, forklarer leder af afdelingen, Gitte Clausen. Fra politisk side har der ikke været fremsat sådan et ønske. Men efter børne- og kulturudvalgets møde i mandags, lød beskeden, at man forventer at se en plan over, hvad der er behov for at kigge nærmere på. Én af dem er sikkert olietanken i undergrunden ved Thorup-Klim Skole. Den er fra 1960¿erne. Og der er flere af samme slags flere steder i forbindelse med institutioner i Jammerbugt Kommune. De fleste er sløjfet, men enkelte er stadig i brug. - Vi fik fjernvarme sidste år. Ørebroskolen har fået vores oliefyr, fortæller Carl Bech, mens han går ned i kælderen, hvor fyret skulle stå. Tilbage er kun støv og metalrester. Et nyt fjernvarmeanlæg har overtaget pladsen. Men selve olietanken ligger stadig under jorden begravet under den ¿falske¿ blomsterkumme. Skolen har endnu ikke fået besked om, hvad der skal ske i fremtiden. - Vi venter på at få besked om, hvad vi skal gøre, forklarer Carl Bech. Børnehaven og fritidsordningens olietank er sløjfet, tanken tømt og efterfølgende fyldt op med sand. Nu er spørgsmålet, om det samme er tilfældet med skolens olietank, eller om kommunens miljøafdeling ønsker at grave den op.