Forvaltning brugte 4,3 mio. for meget

Socialforvaltningen i Farsø Kommune har brugt for mange penge på familieområdet

FARSØ:4. 287.566 kroner. Så stort var merforbruget i socialforvaltningen i Farsø Kommune i 2003. Og det er et beløb, der ryster formanden for kommunens socialudvalg. - Det her er en tyk streg i regningen, og vi kan desværre kun klandre os selv for det der er sket, siger Jens Chr. Pedersen (S). - Man kan som regel lægge budget ud fra de forventede udgifter, men netop på socialområdet er de uforudsete udgifter noget, man skal regne med. Imidlertid er der ingen vej udenom i dette tilfælde. - Det er stort set vores egen skyld, og vores interne revision har simpelt hen ikke været opmærksom på, at der var et markant merforbrug på vores budget, siger Jens Chr. Pedersen. Ud af de knap 4,3 millioner kroner går størstedelen af beløbet - 3,9 millioner kroner - til den såkaldte Løgstør-sag, hvor Farsø Kommune i forbindelse med en familiesag blev dømt til at betale de udgifter, som Løgstør Kommune havde i sagen. Resten på omkring 400.000 kroner er udgifter, som forvaltningen ikke har budgetteret med. Hvor skal der spares? Under alle omstændigheder skal det sociale område i første omgang undersøge, hvordan man skaffer de 4,3 millioner kroner. - Det kan jeg ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt, for vi ved ikke, om sagen får nogle konsekvenser for socialforvaltningens område, siger Jens Chr. Pedersen. - Punktet er helt klart med på det næste møde, vi har i socialudvalget, og på det møde vil vi forsøge at finde pengene inden for vores eget område. - Lykkes det ikke at finde pengene her, må vi derefter gå til resten af det kommunale system for at se, om det er muligt at finde pengene der, siger Jens Chr. Pedersen. -Vi skal under alle om-stændighder have en total afklaring af økonomien, siger Jens Chr. Pedersen. Han fortæller i øvrigt, at socialforvaltningen for en gangs skyld ikke fik tildelt tillægsbevillinger i 2003, og formanden for udvalget har et lønligt håb om, at man kan finde pengene andre steder.